tham số

340 kết quả phù hợp trong mục tham số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các nghiệm nguyên của phương trình

Cho phương trình:

Resized Image (m là tham số).
1/ Giải phương trình (1) khi m=2 .
2/ Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi giá trị của m.
3/ Tìm giá trị của m để phương trình (1) có các nghiệm là nghiệm nguyên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập có hai nghiệm phân biệt- toán 10

Câu1:
Định các giá trị của tham số m để bất phương trình sau nghiệm dúng :
Resized Image
Câu2:
Cho phương trình:

Resized Image
Tìm các giá trị m để phương trinh (*) có hai nghiệm phân biệt.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tham số để phương trình có nghiệm

1.) Giải hệ phương trình:
Resized Image
2.) Cho phương trình :
Resized Image
( m là tham số )
a.) Giải phương trình khi m=-7/9 (1,0đ)
b.) Tìm m để phương trình đã cho có nghiệm.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình bậc hai

Cho phương trình

Resized Image

, với m là tham số.
1. Xác định m để phương trình có một nghiệm bằng 1, sau đó tìm nghiệm còn lại.
2. Xác định m để phương trình có hai nghiệm .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên của hàm số

Bài 1(3 điểm): Cho hàmsố:
Resized Image
có đồthịlà (P)
a/ Khảosátsựbiếnthiênvàvẽđồthị (P) củahàmsốđãcho.
b/ Xácđịnhgiatrịcủathamsố m đểđườngthẳng (d): y = x + m cắtđồthị (P) tạihaiđiểmphânbiệt.
Bài 2(2điểm):
Cho tam giácABC.Gọi M, N, P lầnlượtlàtrungđiểmcủacáccạnh AB, AC, BC.
a/ Chứng minh:

Resized Image

b/ HãyphântíchResized Image theohaivecto Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình chứa tham số

Cho phương trình:

Resized Image
với n là tham số.
3. Giải phương trình (1) khi n = 3
4. Tím n để phương trình (1) có nghiệm.
Bài 2 (1,5đ):
Giải hệ phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình có tham số

Cho phương trình:
Resized Image
a. Giải phương trình khi m = -5.
b. Xác định tham số m để phương trình có đúng một nghiệm
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị của hàm số

Cho hàm số y = 2x + 1 + 2m ( m là tham số)
1) Xác định m, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A ( 1;1);
2) Vẽ đồ thị của hàm số trên với giá trị của m vừa tìm được .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình bậc 3

Cho phương trình:
Resized Image
a. Giải phương trình khi m = -5.
b. Xác định tham số m để phương trình có đúng một nghiệm xepsilon
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số

Cho 3 điểm A(–1,2),B(2,1),C(2,5)
a) Viết phương trình tham số và phương trình tổng quát các đường thẳng AB,AC.Tính độ dài AB,AC
b) Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của tham số

a) Tìm các giá trị của tham số m để phương trỡnh sau cú nghiệm:

Resized Image
b) Chứng minh rằng:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tham số m

a) Tìm tham số m để phương trình sau vô nghiệm:
(m – 1)x2 + 2(m + 1)x + 2m – 3 = 0

b) Chứng minh rằng với mọi số thực

Resized Image


0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình tham số

Trong mặt phẳng tọa độ 0xy cho tam giác ABC biết A(1;3); B(0;-1); C(2;-1).
1) Lập phương trình tổng quát các cạnh AC.
2) Lập phương trình tham số của đường thẳng đI qua A và có hệ số góc k=-3/4.
3) Lập phương trình tổng quát đường cao BH của tam giác ABC. Từ đó tìm toạ độ điểm B’ đối xứng với B qua đường thẳng AC.
4) Tính đọ dài đường cao CN của tam giác ABC.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Đặt I(m) =
Resized Image( m là tham số).
a) Tính I( 1/2).
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của I(m) khi m thay đổi.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biện luận số nghiệm của phương trình

Dùng đồ thị để biện luận theo m số nghiệm của phương trình :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Việt phương trình tham số

Trong mặt phẳng Oxy, Cho hai điểm A(1; -3); B(-5;1) và
đường thẳng d: .
Viết phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng m
đi qua hai điểm A, B.
Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính khoảng cách từ K đến đường thẳng d.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số của đường thẳng

Trong khụng gian Oxyz, cho ba điểm A( 2; -1 ;1), B( 0;2 ;- 3) C( -1 ; 2 ;0).
a) Chứng minh A,B,C không thẳng hàng .Viết phương trỡnh mặt phẳng (ABC).
b) Viết phương trình tham số của đường thẳng BC.< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay