thân cây

4 kết quả phù hợp trong mục thân cây
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khác nhau giữa rễ cọc và rễ chùm

Câu1(3đ):Rễ cây gồm mấy miền ?Chức năng của mỗi miền?So sánh sự khác nhau giữa rễ cọc và rễ chùm?
Câu 2 (2 đ): Thân có mấy loại ? Kể tên một số cây có những loại thân đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đông lực vận chuyển nước ở thân

a. Đông lực vận chuyển nước ở thân?
b. Cơ chế đóng mở khí khổng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung các loại thân cây

Có mấy loại thân? Nêu đặc điểm của các loại thân đó và mỗi loại thân cho một ví dụ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Kiểu hướng động của thân và rễ cây

Thân và rễ của cây có các kiểu hướng động như thế nào?
A. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương.
B. Thân hướng sáng âm và hướng trọng lực âm, rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực dương.
C. Thân hướng sáng âm và hướng trọng lực dương, rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực âm
D. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực dương, rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực âm.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay