thằn lằn

12 kết quả phù hợp trong mục thằn lằn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của thằn lằn

- Da khô có vảy sừng bao bọc 
ightarrow Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể.
- Có cổ dài
ightarrow Phát huy được các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng.
- Mắt có mí cử động, có nước mắt 
ightarrow Bảo vệ mắt, giữ nước mắt để màng mắt không bị khô.
- Màng nhĩ nằm trong một hốc nhỏ bên đầu 
ightarrowBảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ.
- Thân dài đuôi rất dài 
ightarrow Động lực chính của sự di chuyển.
- Bàn chân có 5 ngón có vuốt 
ightarrow Tham gia sự di chuyển trên cạn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn

a.So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch.
b.Trình bày những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hô hấp của thằn lằn

Thằn lằn thở bằng:
A. Mang B. Mang và phổi
C. Tim D. Phổi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo trong của thằn lằn

Trình bày rõ những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo tim của thằn lằn

Cấu tạo tim của thằn lằn:
A. Hai tâm nhỉ một tâm thất B. Một tâm nhỉ và một tâm thất
C. Hai tâm thất một tâm nhỉ D. Hai tâm nhỉ và một tâm thất có vách hụt ở giữa

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ tuần hòan của thằn lằn

Hệ tuần hòan của thằn lằn có gì giống và khác so với của ếch?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của thằn lằn giống ếch đồng

Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn giống ếch đồng là :
A Da khô có vảy sừng C Thân dài , đuôI rất dài
B Mí mắt cử động , tai có màng nhĩ . D Bàn chân 5 ngón có vuốt .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo tim thằn lằn

Cấu tạo tim thằn lằn :
A 1 tâm nhĩ , 1 tâm thất . C. 2 tâm thất , 1 tâm nhĩ .
B. 2 tâm nhĩ , 1 tâm thất . D. 2 tâm nhĩ , 1 tâm thấtcó vách ngăn hụt

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của thằn lằn

Đặc điểm không có ở thằn lằn là:
A. Chân 5 ngón, có vuốt B. Da khô có vẩy sừng
C. Có hai chi sau to, khoẻ D. Đầu có cổ dài

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm tuần hoàn của thằn lằn

Đặc điểm tuần hoàn của thằn lằn là:
A. Tim hai ngăn, 1 vòng tuần hoàn. B. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn
C. Tim 3 , tâm thất có vách hụt, hai vòng tuần hoàn. D. Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự trao đổi khí ở thằn lằn

Ở thằn lằn, sự trao đổi khí được thực hiện nhờ:
a. sự co dãn của cơ lồng ngực b. sự co dãn của các cơ liên sườn
c.sự co dãn của cơ vùng miệng d.sự co dãn của vách ngăn ở phổi và cơ hoành

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của thằn lằn

Đặc điểm của thằn lằn thích nghi đời sống hoàn toàn ở cạn là:
A- Da trần, ầm, dễ thấm khí
B- Da có lông vũ bao phủ
C- Da khô âcó vảy sừng
D- Da có lông mao bao phủ< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay