thân nhiệt

4 kết quả phù hợp trong mục thân nhiệt
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về thân nhiệt

- Thân nhiệt là nhiệt độ của cơ thể
- Thân nhiệt luôn ổn định ở 370C (dao động không quá 0,5 độ) do sự cân bằng giữa sinh nhiệt và tỏa nhiệt.
- Khi trời nóng da hồng hào vì mạch máu dưới da dãn ra, lưu lượng máu qua da nhiều hơn
ightarrowgiúp cơ thể tỏa nhiệt bằng cách tiết nhiều mồ hôi.
- Khi trời rét da tím tái vì mạch máu dưới da co lại, lưu lượng máu qua da ít hơn, cơ chân lông co
ightarrow có ý nghĩa giữ nhiệt cho cơ thể.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm thân nhiệt

Hãy nêu khái niệm thân nhiệt và nguồn gốc thân nhiệt?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thân nhiệt của thỏ

Thân nhiệt của thỏ là:
A. Biến nhiệt. B. Hằng nhiệt. C. Cả A và B đúng. D. Cả A và B sai< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay