than non

7 kết quả phù hợp trong mục than non
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng các bộ phận của thân non

Em hãy nêu cấu tạo trong và chức năng các bộ phận của thân non? Bó mạch của thân non và rễ có gì khác nhau?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo trong và chức năng của thân non

Em hãy nêu cấu tạo trong và chức năng các bộ phận của thân non? Bó mạch của thân non và rễ có gì khác nhau?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chức năng của quang hợp

Thân non có màu xanh có tham gia quang hợp được không? Vì sao? Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây đảm nhiệm, vì sao em biết.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo trong của thân non

Cấu tạo trong của thân non:

a. Trụ giữa có chức năng dự trữ và tham gia quang hợp.

b. Trụ giữa có chức năng vận chuyển chất hữu cơ, nước, muối khoáng và chất dự trữ.

c. Trụ giữa có chức năng vận chuyển nước, muối khoáng và chứa chất dự trữ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo trong của thân non

Cấu tạo trong trụ giữa của thân non gồm:
a. Thịt vỏ và mạch rây; b. Thịt vỏ và ruột;
c. Mạch rây và mạch gỗ, ruột; d. Vỏ và mạch gỗ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo trong miền hút của rễ

So sánh cấu tạo trong miền hút của rễ và cấu tạo trong của thân non ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng trong phản ứng

Câu 1
Khối lượng C cần dùng để khử 8 gam CuO tạo thành CO2 là
A. 0,6 gam.
B. 1,2 gam.
C. 2,4 gam.
D. 3,6 gam.
Câu 2:
Khối lượng khí CO2 sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn 200 gam than non chứa 69,5% cacbon là
A. 500,67 gam.
B. 510,67 gam.
C. 512,67 gam.
D. 509,67 gam.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay