thành phần của đất

2 kết quả phù hợp trong mục thành phần của đất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chính 2 thành phần chính của đất

Trình bày khái niệm và đặc điểm chính 2 thành phần chính của đất?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần chính của đất

Hai thành phần chính của đất là chất khoáng và: A.nước B.không khí C.chất hữu cơ D.chất vô cơ.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay