thành viên asean

2 kết quả phù hợp trong mục thành viên asean
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ quả của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế

Câu 1
Biểu hiện, hệ quả của xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế?
Câu 2
Kể tên các thành viên thuốc khối ASEAN ( Hiệp hội các nước Đông Nam á)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các nước thành viên ASEAN

Hiện nay ASEAN có bao nhiêu nước thành viên ?
A. 11 nước . B. 10 nước. C. 12 nước . D . 13 nước.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay