tháp dân số

4 kết quả phù hợp trong mục tháp dân số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về hệ sinh thái

a . Thế nào là một hệ sinh thái? Hãy xây dựng 1 lưới thức ăn có trong hệ sinh thái.
b . Tháp dân số trẻ khác tháp dân số già ở điểm nào? ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lý của mỗi quốc gia là gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm hệ sinh thái

a . Thế nào là một hệ sinh thái? Hóy xõy dựng 1 lưới thức ăn có trong hệ sinh thái.
b . Tháp dân số trẻ khác tháp dân số già ở điểm nào? ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lý của mỗi quốc gia là gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tháp dân số trẻ và tháp dân số già

Tháp dân số trẻ và tháp dân số già khác nhau như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của tháp dân số trẻ

Đặc điểm của tháp dân số trẻ là:
A. Đáy tháp rộng
B. Cạnh tháp xiên nhiều, đỉnh tháp nhọn biểu thị tỉ lệ tử vong cao
C. Tuổi thọ trung bình thấp
D. Cả A, B và C< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay