thấu kính hội tụ

10 kết quả phù hợp trong mục thấu kính hội tụ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của kính lúp

Phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây khi nói về kính lúp là:
A. Kính lúp là dụng cụ bổ trợ cho mắt khi quan sát các con vi khuẩn.
B. Kính lúp thực chất là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát các vật nhỏ.
C. Sử dụng kính lúp giúp ta quan sát rõ hơn ảnh thật của những vật nhỏ.
D. Kính lúp thực chất là thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tiêu cự của thấu kính

Hai vật sáng phẳng nhỏ A1B1 và A2B2 giống nhau đặt cách nhau 36cm
cùng vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ (Hình 2). Hai ảnh của
hai vật ở cùng một vị trí, ảnh của A1B1 là ảnh thật, ảnh của A2B2 là ảnh ảo. Biết
độ cao ảnh của A2B2 bằng hai lần độ cao ảnh của A1B1.
1) Vẽ hai ảnh của hai vật đó trên cùng một hình vẽ.
2) Tính khoảng cách từ A1B1 và A2B2 đến quang tâm của thấu kính.
3) Tính tiêu cự của thấu kính.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của các tia sáng

Nêu đặc điểm các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ.
Vật AB cao 10 cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính có tiêu cự 20cm, cách thấu kính 30 cm. Hãy dựng ảnh và nêu đặc điểm của ảnh khi thấu kính đó là:
a. Thấu kính hội tụ.
b. Thấu kính phân kỳ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về thấu kính hội tụ

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính
của một thấu kính hội tụ như hình vẽ 1.
Resized Image
a. Nêu cách xẽ và vẽ ảnh A’B’ của vật AB.
b. Nhận xét đặc điểm của ảnh A’B’.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của máy ảnh

a/ Nêu cấu tạo của máy ảnh
b/ Cơ sở nào để khẳng định vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm độ tụ của thấu kính

một vật cao 4cm đặt trước thấu kính hội tụ một đoạn 75cm. Biết thấu kính có tiêu cự là 50cm.
a) Tìm độ tụ của thấu kính?
b) Xác định vị trí, tính chất và chiều cao của vật ? Vẽ hình theo đúng tỉ lệ?
c) Giữ nguyên vị trí thấu kính. Di chuyển vật theo chiều nào so với thấu kính và với một đoạn bằng bao nhiêu để có ảnh cùng chiều cao gấp 4 lần vật?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ảnh của vật sáng qua thấu kính hôi tụ

Ảnh của một vật sáng qua thấu kính hôi tụ không bao giờ là:
A. Ảnh thật lớn hơn vật.
B. Ảnh ảo lớn hơn vật.
C. Ảnh ảo nhỏ hơn vật.
D. Ảnh thật nhỏ hơn vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của thấu kính hội tụ

Đặc điểm nào sau đây phù hợp với thấu kính hội tụ?
A. Làm bằng chất trong suốt, rìa dày. B. Có phần rìa mỏng hơn ở giữa
C. Cả hai mặt đều là cầu lõm. D. Cả ba ý đều đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về máy quang phổ

Khe sáng của ống chuẩn trực của máy quang phổ được đặt tại
A: quang tâm của thấu kính hội tụ
B: tiêu điểm ảnh của thấu kính hội tụ
C: tại một điểm trên trục chính của thấu kính hội tụ
D: tiêu điểm vật của thấu kính hội tụ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về máy quang phổ

Khe sáng của ống chuẩn trực của máy quang phổ được đặt tại
A. quang tâm của thấu kính hội tụ
B. tiêu điểm ảnh của thấu kính hội tụ
C. tại một điểm trên trục chính của thấu kính hội tụ
D. tiêu điểm vật của thấu kính hội tụ< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay