thế giới thứ nhất

9 kết quả phù hợp trong mục thế giới thứ nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc khai thác thuộc địa lần nhất

a) Tại sao ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa ở Việt Nam và Đông D¬ương.
b) Em hãy trình bày cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam? Cuộc khai thác đó đã tác động đến kinh tế - xã hội Việt Nam như¬ thế nào?
c) So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp có điểm gì giống và khác nhau?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất

Trình bày quan hệ quốc tế trước chiến tranh, nguyên nhân, kết quả, tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kết quả của chiến tranh thế giới thứ nhất

Hãy cho biết kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất

Nguyên nhân bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918 )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến của chiến tranh thế giới thứ nhất

Tóm tắt diễn biến chính giai đoan 2(1917-1918) của chiến tranh thế giới thứ nhất

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giai đoạn 1 của chiến tranh thế giới thứ nhất

Hãy nêu diễn biến giai đoạn 1 của Chiến tranh thế giới thứ nhất và nhận xét?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân chiến tranh thế giới thứ nhất

Hãy phân tích những nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hoá như thế nào? Tại sao giai cấp công nhân Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo cách mạng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chiến tranh thế giới thứ nhất

Nguyên nhân nào dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất ? Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả như thế nào ? Từ kết cục của chiến tranh thế giới thư nhất, em hãy nêu tính chất của nó.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay