thể tích của vật thể tròn xoay

2 kết quả phù hợp trong mục thể tích của vật thể tròn xoay
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích của vật thể tròn xoay

câu 1.Cho hình phẳng giới hạn bởi cácđường y =2x –x và y = 0.Tính thể tích của vật thể tròn xoay được sinh ra bởi hình phẳng đó khi quay quanh trục ox.
Câu2: Tính tích phân
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích của vật thể tròn xoay

Cho hàm số

Resized Image
a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
b) Bằng đồ thị biện luận số nghiệm của phương trình sau theo k:

Resized Image
c) Tính thể tích của vật thể tròn xoay sinh ra bởi hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục hoành quay quanh Ox.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay