Thể tich hinh hộp chữ nhật

1 kết quả phù hợp trong mục Thể tich hinh hộp chữ nhật
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích của tứ diện

Cho hình hộp chữ nhật với . Tính thể tích của tứ diện theo< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay