Thể tích khối chóp

54 kết quả phù hợp trong mục Thể tích khối chóp
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối chóp

Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình vuông tâm O, SA vuông góc với (ABCD) và SA=a/2 . Gọi I là trung điểm SC, M là trung điểm AB, H là hình chiếu vuông góc của I trên CM và

Resized Image. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ D đến (SCM).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối chóp

Cho khối chóp S.ABC có đường cao SA= 2a,tam giác ABC vuông ở C có AB=2a,góc CAB bằng 30^{circ}.Gọi H là hình chiếu của A trên SC.
1)Mặt phẳng HAB chia khối chóp thành hai khối chóp.Kể tên hai khối chóp có đỉnh H;
2) Tính diện tích tam giác ABC;
3)Tính thể tích khối chóp S.ABC;
4)Chứng minh

Resized Image
5)Tính thể tích khối chóp H.ABC

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối chóp

Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a.Cạnh SA vuông góc với đáy ,góc giữa cạnh S C với đáy bằng 45^{circ}
a,Tính thể tích khối chóp S.ABCD ?
b,Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối chóp

Cho chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và các cạnh bên tạo với đáy 1 góc 60^{circ}.
a) Tính thể tích khối chóp
b) Gọi E là trung điểm của SC,một mặt phẳng đi qua AB và điểm E chia khối chóp thành 2 phần.Tính tỉ số thể tích hai phần đó.
c) Xác định tâm bán kính mặt cầu ngoại tiếp chóp S.ABCD.Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu đó.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình hộp chữ nhật

Cho hình hộp với tâm Với mọi điểm ta đặt Chứng minh rằng . Hãy xác định vị trí của điểm để đạt giá trị bé nhất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình chóp

Cho có đáy là hình chữ nhất với . Cạnh vuông góc với đáy, còn cạnh tạo với mặt phẳng đáy góc . Trên cạnh lấy điểm sao cho . mặt phẳng cắt tại điểm . Tính thể tích khối chóp .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình lăng trụ

Cho hình lăng trụ có đáy là hình chữ nhật với . Hình chiếu vuông góc của trên trùng với giao điểm của hai đường chéo của đáy. Biết rằng hai mặt phẳng tạo với nhau một góc .Tìm thể tích lăng trụ đã cho.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

Cho hình lập phương với cạnh bằng . Giả sử lần lượt là trung điểm của Chứng minh rằng song song với mặt phẳng Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng theo
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích hình chóp theo x, y

Cho hình chóp tam giác , các cạnh còn lại đều bằng .. Tính thể tích hình chóp theo Với nào thì thể tích hình chóp lớn nhất?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Từ đó suy ra mặt phẳng (SMN) tiếp xúc với một mặt cầu cố định.

Trong không gian với hệ trục tọa độ Đề-các vuông góc cho hai điểm . Hai điểm thay đổi sao cho Chứng minh rằng thể tích hình chóp không phụ thuộc vào Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng . Từ đó suy ra mặt phẳng tiếp xúc với một mặt cầu cố định.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật Tìm thể tích khối chóp

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật với cạnh vuông góc với mặt đáy, cạnh tạo với mặt phẳng đáy một góc . Trên cạnh lấy điểm sao cho . Mặt phẳng cắt cạnh tại điểm . Tìm thể tích khối chóp .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối tứ diện ANIB

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật với vuông góc với mặt phẳng . Gọi lần lượt là trung điểm của , là giao điểm của . Tính thể tích khối tứ diện .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm thể tích khối chóp S.BCNM.

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật với cạnh vuông góc với mặt đáy, cạnh tạo với mặt phẳng đáy một góc . Trên cạnh lấy điểm sao cho . Mặt phẳng cắt cạnh tại điểm . Tìm thể tích khối chóp .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cho hình chóp S.ABCD Tính thể tích hình chóp

Trong không gian với hệ trục tọa độ cho hình chóp có đáy là hình thoi, cắt tại gốc tọa độ . Biết . Gọi là trung điểm của cạnh . Tính thể tích hình chóp , ở đây là giao điểm của với mặt phẳng .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông Tìm thể tích tứ diện CMNP

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng , mặt bên là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy . Gọi lần lượt là trung điểm của . Tìm thể tích tứ diện .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật Tính thể tích khối tứ diện

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật với vuông góc với mặt phẳng . Gọi lần lượt là trung điểm của , là giao điểm của . Tính thể tích khối tứ diện .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Chúng minh M là trung điểm của SA và tính thể tích khối tứ diện

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , canh bên ; hình chiếu vuông góc của đỉnh trên mặt phẳng là điểm thuộc đoạn . Gọi là đường cao của tam giác . Chúng minh là trung điểm của và tính thể tích khối tứ diện theo .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là hình vuông Tìm thể tích tứ diện

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng , mặt bên là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy . Gọi lần lượt là trung điểm của . Tìm thể tích tứ diện .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng cho hình vuông Tìm thể tích hình chóp

Trong mặt phẳng cho hình vuông cạnh bằng . Qua trung điểm của cạnh dựng đường thẳng vuông góc với mặt phẳng . Trên lấy điểm sao cho .1) Tìm thể tích hình chóp .2) Tìm khoảng cách từ đến .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là hình thoi Tìm thể tích khối chóp

Cho hình chóp có đáy là hình thoi cạnh bằng , đường chéo . Đoạn thẳng và vuông góc với đáy, ở tâm là giao điểm của hai đường chéo . Gọi là trung điểm của cạnh . Giả sử mặt phẳng cắt tại . Tìm thể tích khối chóp


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay