Thể tích khối lăng trụ

19 kết quả phù hợp trong mục Thể tích khối lăng trụ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình chóp

Cho có đáy là hình chữ nhất với . Cạnh vuông góc với đáy, còn cạnh tạo với mặt phẳng đáy góc . Trên cạnh lấy điểm sao cho . mặt phẳng cắt tại điểm . Tính thể tích khối chóp .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về đường thẳng

Chứng minh tính chất: Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hai tứ diện và có các cạnh tương ứng tỉ lệ Chứng minh rằng hai tứ diện đã cho đồng dạng.

Cho hai tứ diện có các cạnh tương ứng tỉ lệ, nghĩa là .Chứng minh rằng hai tứ diện đã cho đồng dạng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lập phương Tính chu vi của tứ giác $MNPQ theo a

Cho hình lập phương với cạnh bằng . Giả sử lần lượt là trung điểm của các cạnh Chứng minh rằng bốn điểm cùng nằm trên một mặt phẳng. Tính chu vi của tứ giác theo . Tính diện tích của tứ giác theo .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình lăng trụ đứng Chứng minh rằng thiết diện

Cho hình lăng trụ đứng . Gọi là trung điểm của . Chứng minh rằng thiết diện chia lăng trụ thành hai phần tương đương.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình lăng trụ Tìm thể tích tứ diện

Cho hình lăng trụ đứng đáy là tam giác vuông tại .Giả sử . Gọi là trung điểm của là giao đeểm của .a. Tìm thể tích tứ diện .b. Tìm khoảng cách từ tới mặt phẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình chóp

Cho hình chóp tứ giác đều , góc giữa hai mặt bên và đáy bằng . Dựng thiết diện qua và là mặt phẳng phân giác của góc tạo bởi hai mặt phẳng . Thiết diện chia khối chóp thành hai phần có thể tích . Tìm tỉ số .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình khôi tứ diện

Tính thể tích khôi tứ diện biết và các góc đều bằng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình chóp

Cho hình chóp . Gọi là trung điểm của . Dựng thiết diện với hình chóp qua song song với . Chứng minh thiết diện chia khôi chóp thành hai phần bằng nhau.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình chóp

Cho hình chóp có đáy là hình thoi cạnh , , vuông góc với mặt phẳng . Gọi là trung điểm của . Mặt phẳng qua và song song với cắt cạnh của hình chóp lần lượt tại . Tìm thể tích hình chóp .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình chóp

Cho hình chóp tam giác , đáy là tam giác vuông cân tại , trong đó .Giả sử hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng . Gọi là trung điểm của .Mặt phẳng đi qua và song song với cắt tại . Biết rằng hai mặt phẳng tạo với nhau một góc . Tìm thể tích hình chóp .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình chóp

Cho hình chóp có đáy là hình thang vuông tại , góc giữa hai mặt phẳng bằng . Gọi là trung điểm của cạnh . Biết mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng . Tính thể tích khối chóp .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình lăng trụ

Cho hình lăng trụ tam giác đều , góc giữa hệ mặt phẳng bằng . Tìm thể tích khối lăng trụ đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình chóp

Cho hình chóp đáy là hình vuông cạnh , mặt bên là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy . Goi lần lượt là trung điểm . Tính thể tích tứ diện .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình chóp nón

Cho hình chóp , có đáy là hình chữ nhật với vuông góc với mặt phẳng . Gọi lần lượt là trung điểm của . Giả sử là giao điểm của . Tính thể tích tứ diện .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập tứ diện

Cho tứ diện . Gọi lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng . Chứng minh rằng ba đoạn thẳng đồng quy tại trung điểm của mỗi đoạn. Điểm được gọi là trọng tâm của tứ diện đã cho.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có các cạnh bên đôi một vuông góc với nhau. Gọi alpha, beta,gamma là các góc giữa đường cao xuất phát từ đỉnh và cạnh bên của hình chóp. Chứng minh:

    Cho hình chóp có các cạnh bên đôi một vuông góc với nhau. Gọi là các góc giữa đường cao xuất phát từ đỉnh và cạnh bên của hình chóp. Chứng minh:     
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có góc ở đỉnh là tam diện vuông. Gọi S_1, S_2, S_3 la ba diện tích ba mặt bên và h là chiều cao của hình chóp

Cho hình chóp có góc ở đỉnh là tam diện vuông. Gọi la ba diện tích ba mặt bên và là chiều cao của hình chóp.Chứng minh:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho ba tia Ox,Oy,Oz đôi một vuông góc với nhau Tính OA,OB,OC theo a,b,c để thể tích tứ diện OABC nhỏ nhất

Cho ba tia đôi một vuông góc với nhau. Xét tam diện . Điểm cố định nằm bên trong tam diện, một mặt phẳng qua cắt tại . Gọi khoảng cách từ đến lần lượt là a) Chứng minh không phải là tam giác vuông.b) Tính theo để thể tích tứ diện nhỏ nhất.c) Tính theo để tổng nhỏ nhất


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay