thể tứ bội

1 kết quả phù hợp trong mục thể tứ bội
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sự không phân ly của nhiễm sắc thể

Sự không phân ly của toàn bộ nhiễm sắc thể vào giai đoạn sớm của hợp tử trong lần nguyên phân đầu tiên sẽ tạo ra:
A. Thể tứ bội B. Thể khảm C. Thể tam bội D. Thể đa nhiễm< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay