thí nghiệm i âng

2 kết quả phù hợp trong mục thí nghiệm i âng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính bước sóng của bức xạ

Trong một thí nghiệm I–âng, hai khe hẹp S1, S2 cách nhau một khoảng a=1,6mm. Màn M để hứng vân giao thoa ở cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng D=1,25m. Đo khoảng cách từ vân chính giữa đến vân sáng bậc 12 thì được 4,8mm. Bước sóng của bức xạ sử dụng trong thí nghiệm này là
A.lambda=559nm Blambda=512nm C.lambda=256nm D.lambda=480nm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vi trí của vân trung tâm

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng vị trí vân tối thứ n so với vân trung tâm cách vận trung tâm một khoảng
A. x=nfrac{lambda D}{a} B. x=left ( 2n+1 
ight )frac{lambda D}{a} C.x=left (n-1/2
ight )frac{lambda D}{a}.
D. x=left (n+1/2
ight )frac{lambda D}{2a}< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay