thích nghi

6 kết quả phù hợp trong mục thích nghi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực vật và động vật ở đới lạnh

Môi trường đới lạnh rất khắc nghiệt. Vậy động vật và thực vật phải thích nghi như thế nào để tồn tại và phát triển?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự thích nghi của lưỡng cư

hãy lấy ví dụ về sự thích nghi của lưỡng cư đối với môi trường nước là không giống nhau ở những loài khác nhau.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của dơi

Trình bày những đặc điểm của dơi thích nghi với đời sống bay lượn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự tiêu giảm cơ quan

Một loài trong quá trình tiến hoá lại tiêu giảm một số cơ quan thay vì tăng số lượng các cơ quan. Nguyên nhân nào giải thích đúng về hiện tượng này?
A. Môi trường thay đổi đã tạo ra những đột biến nhỏ
B. Sự tiêu giảm cơ quan giúp sinh vật thích nghi tốt hơn
C. Có xu hướng tiến hoá quay về dạng tổ tiên
D. Có xu hướng đơn giản hoá tổ chức cơ thể

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sự phát triển tiến bộ sinh học

Xu hướng cơ bản của sự phát triển tiến bộ sinh học là
A. giảm dần số lượng cá thể, tỉ lệ sống sót ngày càng thấp.
B. nội bộ ngày càng ít phân hóa, khu phân bố ngày càng trở nên gián đoạn.
C. giảm bớt sự lệ thuộc vào các điều kiện môi trường bằng những đặc điểm thích nghi mới ngày càng hoàn thiện.
D. duy trì sự thích nghi ở mức độ nhất định, số lượng cá thể không tăng mà cũng không giảm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quá trình hình thành loài mới

Theo qua niệm hiện đại, quá trình hình thành loài mới
A. không gắn liền với quá trình hình thành quần thể thích nghi.
B. là quá trình tích lũy các biến đổi đồng loại do tác động trực tiếp của ngoại cảnh.
C. bằng con đường địa lí diễn ra rất nhanh chóng và không xảy ra đối với những loài động vật có khả năng phát tán mạnh.
D. là sự cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo ra hệ gen mới cách li sinh sản với qyần thể gốc< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay