Thiết diện

61 kết quả phù hợp trong mục Thiết diện
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thang vuông tại A, B. Biết AD = 2BC = 2a, AB = a. SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), Resized Image

1) Chứng minh các mặt bên của hình chóp là các tam giác vuông.
2) Tính góc giữa SC và đáy (ABCD).
3) Trên AB lấy điểm M sao cho AM = x, (0 < x< a). Xác định và tính diện tích thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (P) đi qua M và (P) vuông góc với AB.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng

Câu 1): Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.Có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số đôi một khác nhau và không chia hết cho 10.
Câu 2): Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng (d):
2x – 3y + 5 = 0. Tìm ảnh của đường thẳng (d) qua phép tịnh tiến theo
Resized Image
Câu 3): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác lồi. Gọi E là một điểm thuộc miền trong của tam giác SCD.
1) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBE), suy ra giao điểm của BE và (SAC).
2) Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (ABE).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình tiếp tuyến

Câu 1: CM pt:
Resized Image
Câu 2: gọi (C) là đồ thị hàm số
Resized Image
Lập pttt với (C) biết TT song song với 9x-y+2=0
Câu 3: cho hình chop SABCD đày ABCD là h thang vuông tại A và B, AB=BC=a,
AD=2a. Sa vuông với đáy. Resized Image I à trug điểm SC
a/ CM AI vuông (SCD)
b/ Tính góc giữa ơ(SAB)^,(SCD)]
c/ tính d(AD,SC)
d/ M thuộc AB/AM=x(0<x<a) (P) là mp qua M và vuông góc AB. Xác định thiết diện của (P) với HC SABCD. TÍnh Sthiết diện

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của hình chóp

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA = asqrt{2} vuông góc với mặt đáy (ABCD).
a) Gọi M là trung điểm SD. Tính góc giữa SA và CM.
b) Xác định thiết diện của hình chóp SABCD cắt bởi mp(alpha ) đi qua A và vuông góc với SC.Tính diện tích của thiết diện đó.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích thiết diện

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là nửa lục giác đều có AB = BC = CD = a. SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA=a√3. M và I lần lượt là các điểm thuộc cạnh SB và SD sao cho SM=3/4 SB,SI=3/7 SD. SC cắt mặt phẳng (AMI) tại N.
1) Chứng minh SD vuông góc với (AMI)
2) Chứng minh N là trung điểm của SC
3) Chứng minh AN⊥NI,AM⊥MI
4) Tính diện tích thiết diện tạo bởi hình chóp và (AMI)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giao tuyến 2 mặt phẳng

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình bình hành .Gọi M , N lần lượt là trung điểm của SA , SD và P là điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AP = 2PB .
a) Chứng minh rằng MN song song với mặt phẳng (ABCD).
b) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SBC) và (SAD).
c) Tìm giao điểm Q của CD với mặt phẳng (MNP). Mặt phẳng (MNP) cắt hình chóp S.ABCD theo một thiết diện là hình gì ? .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của hình hộp

Bài 1
Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ . Gọi H là trung điểm của A’B’.
a) Chứng minh CB’ // (AHC’)
b) Tìm giao tuyến của (AB’C’) và (ABC)
Bài 2. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi O’ là tâm hình bình hành A’B’C’D’, K là trung điểm CD, E là trung điểm BO’.
a) Chứng minh E nằm trên mp(ACB’)
b) Xác định thiết diện của hình hộp khi cắt bởi mp(P) qua điểm K và song song với mp(EAC).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của hình chóp

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB, SD.
a) Tìm giao tuyến của (SAD) và (SBC).
b) Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi (AMN).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giao tuyến của hai mp

Cho tứ diện ABCD. Gọi M và K lần lượt là trung điểm của AD và AB. Trên cạnh BC lấy một điểm N bất kỳ khác B và C. Gọi (P) là mặt phẳng qua đường thẳng MN và song song với CD.
a) Tìm giao tuyến của hai mp ( BCD ) và ( MNK)
b) Xác định thiết diện của tứ diện ABCD khi cắt bởi mp (P)
c) Xác định vị trí của N trên BC sao cho thiết diện là một hình bình hành.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các cạnh bên bằng a và mặt chéo SAC là tam giác đều.
1) Tìm tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.
2) Qua A dựng mặt phẳng (alpha) vuông góc với SC. Tính diện tích thiết diện tạo bởi mặt phẳng (alpha) và hình chóp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lập phương Tính tỉ số thể tích hai phần hình lập phương

Cho hình lập phương cạnh a) Chứng minh . Tính b) Tính góc giữa c) Gọi là trung điểm của cạnh là một điểm trên cạnh thỏa . Tính thể tích tiết diện do cắt hình lập phươngd) Tính tỉ số thể tích hai phần hình lập phương do thiết diện chia ra
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hình thang cân

Cho hình chóp có đáy là hình vuông tâm , cạnh . Trên cạnh lấy một điểm với . Mặt phẳng cắt cạnh a) Chứng minh rằng là một hình thang cân. Tính diện tích hình thang theo b) Định để mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính diện tích thiết diện

Cho hình lăng trụ đứng đáy là tam giác đều cạnh .gọi lần lượt là trung điểm các cạnh Xác định thiết diện của lăng trụ với mặt phẳng qua và vuông góc với .Thiết diện là hình gì ? Tính diện tích thiết diện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng (SAC) là mặt phẳng trung trực của đoạn BD

Cho hình chóp có đáy là hình vuông tâm vuông góc với mặt phẳng .Gọi lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm trên Chứng minh rằng Chứng minh rằng là mặt phẳng trung trực của đoạn Chứng minh rằng cùng vuông góc với . Từ đó suy ra ba đường thẳng cùng chứa trong một mặt phẳng. Chứng minh rằng là mặt phẳng trung trực của đoạn . Từ đó suy ra Tính diện tích tứ giác biết
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng MNPQ là hình thang vuông

Cho hình chóp có đáy là hình bình hành với là tam giác vuông cân tại là điểm trên cạnh khác .Mặt phẳng qua song song với mặt phẳng cắt lần lượt tại Chứng minh rằng là hình thang vuông ĐẶt .Tính diện tích của theo
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính độ dài đoạn thẳng G1M theo a

Cho tứ diện , gọi theo thứ tự là trọng tâm của các tam giác là điểm thỏa mãn hệ thức véctơ : Chứng minh Biết .Tính độ dài đoạn thẳng theo Chứng minh Tính diện tích thiết diện của tứ diện theo khi cắt bởi mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

xác định thiết diện của lăng trụ với mặt phẳng (P)

Cho lăng trụ tam giác .Hãy xác định thiết diện của lăng trụ với một mặt phẳng đi qua các điểm thuộc ba mặt bên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (P)

Cho hình chóp đáy là hình ngũ giác.Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng đi qua điểm thuộc cạnh và song song với mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh (SIJ)//(ABCD)

Cho hình chóp đáy là hình bình hành.một mặt phẳng cắt các cạnh lần lượt tại các điểm . Gọi là giao điểm của là giao điểm của Chứng minh suy ra Mặt phẳng phải thỏa mãn điều kiện gì để tứ giác là hình bình hành
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của lăng trụ khi cắt bởi mặt phẳng (G_1G_2G_3)

Cho lăng trụ tam giác .Gọi theo thứ tự là trọng tâm của các tam giác Chứng minh : Xác định thiết diện của lăng trụ khi cắt bởi mặt phẳng


< Lùi 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay