thính nghiệm

2 kết quả phù hợp trong mục thính nghiệm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phép lai phân tích của Menden

Menđen đã sử dụng phép lai phân tích trong các thí nghiệm của mình để
A. Xác định các cá thể thuần chủng C. Xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng
B. Kiểm tra giả thuyết nêu ra D. Xác định tính trạng nào là trội , tính trạng nào là lặn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thí nghiệm của Bơ-rao

Trong thí nghiệm của Bơ-rao, tại sao các hạt phấn hoa lại chuyển động hỗn độn không ngừng ? Chọn câu trả lời đúng:
A.Vì các hạt phấn hoa được thả trong nước nóng.
B. Vì các hạt phấn hoa có khoảng cách.
C.Vì các phân tử nước chuyển động không ngừng va chạm vào các hạt phấn hoa từ mọi phía.
D. Vì các hạt phấn hoa đều rất nhỏ nên chúng tự chuyển động hỗn độn không ngừng giống như các phân tử.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay