thoái hóa giống

3 kết quả phù hợp trong mục thoái hóa giống
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá giống

Nêu những biểu hiện của hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn ở cây giao phấn? Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá giống.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn


Câu 1:
Nêu những biểu hiện của hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn ở cây giao phấn? Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá giống.
Câu 2
Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiện tượng thoái hóa giống

Giao phối gần hoặc tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sẽ xuất hiện hiện tượng thoái hoá giống do:
A. Các gen trội đột biến có hại tăng cường biểu hiện ở trạng thái đồng hợp
B. Các gen lặn đột biến có hại biểu hiện thành kiểu hình do tăng cường thể đồng hợp
C. Phát tán gen trội đột biến có hại trong các thế hệ sau
D. Sức sống của các cá thể thế hệ sau sẽ kém dần, sinh trưởng và phát triển chậm, năng suất giảm, bộc lộ các tính trạng xấu< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay