thoái hóa

9 kết quả phù hợp trong mục thoái hóa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá

a. Hiện tượng thoái hoá là gì? (16 điểm) b. Nêu nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá giống

Nêu những biểu hiện của hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn ở cây giao phấn? Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá giống.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn


Câu 1:
Nêu những biểu hiện của hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn ở cây giao phấn? Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá giống.
Câu 2
Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của mã di truyền

Mã di truyền không có đặc điểm nào sau đây:
A. Có tính phổ biến B. Mã bộ 4
C. Có tính đặc hiệu D. Có tính thoái hóa

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm của mã di truyền

Đặc điểm nào của mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới?

A. Tính liên tục B. Tính phổ biến . C. Tính thoái hoá . D. Tính đặc hiệu .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai hữu tính

Ưu thế chính của lai tế bào so với lai hữu tính là
A. Giải quyết được tình trạng khó khăn trong giao phối của phương pháp lai xa
B. Tái tổ hợp được thông tin di truyền giữa các loài đứng rất xa nhau trong bậc thang phân loại
C. Tạo được hiện tượng ưu thế lai tốt hơn
D. Hạn chế được hiện tượng thoái hoá

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiện tượng giao phối gần

Kết quả nào dưới đây không phải là do hiện tượng giao phối gần, tự thụ phấn, giao phối cận huyết...
A. Tạo ưu thế lai B. Hiện tượng thoái hoá
C. Tỉ lệ thể đồng hợp tăng, thể dị hợp giảm D. Tạo ra dòng thuần

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiện tượng thoái hóa giống

Giao phối gần hoặc tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sẽ xuất hiện hiện tượng thoái hoá giống do:
A. Các gen trội đột biến có hại tăng cường biểu hiện ở trạng thái đồng hợp
B. Các gen lặn đột biến có hại biểu hiện thành kiểu hình do tăng cường thể đồng hợp
C. Phát tán gen trội đột biến có hại trong các thế hệ sau
D. Sức sống của các cá thể thế hệ sau sẽ kém dần, sinh trưởng và phát triển chậm, năng suất giảm, bộc lộ các tính trạng xấu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm của mã di truyền

Đặc điểm nào KHÔNG có ở mã di truyền:
A. Mã di truyền là mã bộ hai B. Mã di truyền có tính phổ biến
C. Mã di truyền có tính đặc hiệu D. Mã di truyền mang tính thoái hóa< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay