thời gian chuyển động

2 kết quả phù hợp trong mục thời gian chuyển động
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thời gian chuyển động của vật

Một vật đang chuyển động với vận tốc v_{0} thì bắt đầu lên một dốc con dài 50m, cao 30m, hệ số ma sát giữa vật và dốc là mu=0,25. Cho g=10m/s2.
a. Tìm gia tốc của vật khi lên dốc và vận tốc v_{0} của vật để vật dừng lại ngay đỉnh dốc.
b. Ngay sau đó vật trượt xuống, tính vận tốc của nó khi xuống đến chân dốc.
c. Tìm thời gian chuyển động kể từ khi bắt đầu lên dốc cho đến khi xuống đến chân dốc.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chuyển động thẳng đều

Trong chuyển động thẳng đều thì
A. Quãng dường đi được tỉ lệ với vận tốc
B. Tọa độ tỉ lệ thuận với vận tốc
C. Quãng đường đi được tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động
D. Tọa độ tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay