Thoi phân bào

8 kết quả phù hợp trong mục Thoi phân bào
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể ở kì của giảm phân I

Trình bày những diễn biến cơ bản của NST ở các kì của giảm phân I

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng ở kỳ cuối

Hiện tượng không xảy ra ở kỳ cuối là:
a. Thoi phân bào biến mất
b. các nhiễm sắc thể đơn dãn xoắn
c. Màng nhân và nhân con xuất hiện
d. Nhiễm sắc thể tiếp tục nhân đôi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình thành thoi phân bào

Bào quan sau đây tham gia vào việc hình thành thoi phân bào là :
a. Trung thể c. Không bào
b. Ti thể d. Bộ máy Gôn gi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể dính vào tia thoi phân bào

Các nhiếm sắc thể dính vào tia thoi phân bào nhờ :
a. Eo sơ cấp c. Tâm động
b. Eo thứ cấp d. Đầu nhiễm sắc thể

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thoi phân bào

Trong nguyên phân khi nằm trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào , các nhiễm sắc thể xếp thành :
a. Một hàng c. Ba hàng
b. Hai hàng d. Bốn hàn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên tắc hình thành thoi phân bào

Thoi phân bào được hình thành theo nguyên tắc
a. Từ giữa tế bào lan dần ra
b. Từ hai cực của tế bào lan vào giữa
c. Chi hình thành ở 1 cực c ủa tế bào
d. Chi xuất hiện ở vùng tâm tế bào

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thoi phân bào được hình thành

Thoi phân bào bắt đầu được hình thành ở :
a. Kỳ đầu c. Kỳ sau
b. Kỳ giữa d. Kỳ cuối

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kỳ đầu của nguyên phân

Hiện tượng xảy ra ở kỳ đầu của nguyên phân là :
a. Màng nhân mờ dần rồi tiêu biến đi
b. Các NST bắt đầu co xoắn lại
c. Thoi phân bào bắt đầu xuât hiện
d. Cả a, b, c đều đúng< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay