thời tiết

11 kết quả phù hợp trong mục thời tiết
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm thời tiết, khí hậu

Khái niệm thời tiết, khí hậu. So sánh phân biệt.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân biệt thời tiết và khí hậu

Câu 1(2,5điểm)
Phân biệt thời tiết và khí hậu? Nêu tên các đới khí hậu trên trái đất? Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?
Câu 2 (2,5 điểm)
Trình bày đặc điểm của các khối khí trên bề mặt trái đất? Dựa vào đâu để phân chia các khối khí?
Câu 1

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh thời tiết và khí hậu

Câu 1 (7đ): Hãy nêu và so sánh sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu? Cho ví dụ?
- Em hãy thể hiện các đới khí hậu của Trái Đất trên hình tròn?
Câu 2 (3đ): Sông là gì? Sông khác Hồ như thế nào?
Một hệ thống sông bao gồm những bộ phận nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về thời tiết


Câu 1: Tại sao độ muối nước biển và đại dương không giống nhau ? Cho ví dụ
( 3điểm)
Câu 2: Thời tiết là gì ? Khí hậu là gì ? Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào? (3điểm)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chất của thời tiết đới ôn hòa

Tính chất thất thường của thời tiết đới ôn hòa thể hiện như thế nào?
Ví dụ. Giải thích nguyên nhân.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về thời tiết

Thời tiết là sự …
A. biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương, trong một thời gian dài
B. biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương, trong một thời gian ngắn
C. lặp đi lặp lại của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương, trong một thời gian ngắn
D. lặp đi lặp lại của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương, trong một thời gian dài

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhân tố ảnh hưởng tới ngành GTVT?

Nêu các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng tới ngành GTVT?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh thời tiết và khí hậu

Thời tiết là gì? Khí hậu là gì? Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về thời tiết

Thế nào là thời tiết và khí hậu? Dự báo thời tiết là dự báo điều gì? Cho ví dụ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh giữa thời tiết và khí hậu

Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào? Nhiệt độ không khí là gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự khác nhau của thời tiết và khí hậu

Thời tiết là gì? khí hậu là gì? Phân biệt sự giống và khác nhau giữa thời tiết va khí hậu< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay