thông tin di truyền

8 kết quả phù hợp trong mục thông tin di truyền
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vai trò cơ bản nhất của tế bào chất

Vai trò cơ bản nhất của tế bào chất là:
A: Bảo vệ nhân B: Là nơi diến ra mọi hoạt động sống của tế bào
C: Là nơi chứa đựng tất cả thông tin di truyền của tế bào
D: Là nơi thực hiện sự trao đổi chất trực tiếp của tế bào với môi trường
E: Là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chức năng của ADN

Chức năng của ADN là :
a Là thành phần cấu tạo của màng tế bào b. Lưu trữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền
c Cung cấp năng lượng cho hoạt động của tế bào d Trực tiếp ra tế bào chất để tổng hợp Prôt

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần cấu tạo của phân tử phôtpholipit

a./ Thành phần cấu tạo của phân tử phôtpholipit ? Chức năng chính của photpholipitlà gì?
b. Tại sao nói : Prôtêin trong thiên nhiên vừa rất đa dạng vừa rất đặc thù? Thịt bò, thịt lợn , tóc , sừng trâu, tơ tằm , tơ nhện đều được cấu tạo từ protein nhưng chúng rất khác nhau về nhiều đặc tính . Sự khác nhau này là do đâu?
c. So sánh sự giống và khác nhau giữa đơn phân của ADNvà đơn phân của A RN ? ADNcó chức năng gì?Thông tin di truyền được lưu giữ trong ADNdưới dạng nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vai trò của nhân trong tế bào

. Trong tế bào, nhân có vai trò
A. là nơi lưu trữ thông tin di truyền B. tổng hợp protein cho tế bào
C. bảo vệ tế bào D. duy trì hình dạng của tế bào

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của Photpho lipit

Photpho lipit có chức năng chính là:
A: Dự trữ năng lượng B: Cấu tạo nên màng sinh chất
C: Cấu tạo nên các loại vitamin D: Mang thông tin di truyền

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm vốn gen

Vốn gen là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Toàn bộ thông tin di truyền có trong tất cả các gen của một quần thể;

B. Toàn bộ các gen của kiểu gen;

C. Tất cả các alen của các gen có ở các cá thể trong quần thể;

D. Cả A và B;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của nhân tế bào

Hoạt động nào sau đây là chức năng của nhân tế bào ?
a. Chứa đựng thông tin di truyền
b. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động của tế bào
c. Vận chuyển các chất bài tiết cho tế bào
d. Duy trì sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng ARN thông tin(mARN)

Chức năng nào sau đây là của ARN thông tin(mARN)
A.Vận chuyển axit amin.
B.Tổng hợp nên ribôxôm
C.Truyền đạt thông tin di truyền.
D.Bảo quản thông tin di truyền.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay