thú móng guốc

1 kết quả phù hợp trong mục thú móng guốc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc

* Đặc điểm đặc trưng:
- Có số lượng ngón chân tiêu giảm 
ightarrow Di chuyển nhanh.
- Đốt cuối của mỗi ngón có bao sừng bao bọc.
* Phân biệt:
Bộ Guốc chẵn Bộ Guốc lẻ
- Có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau - Có một ngón giữa phát triển hơn cả
Ví dụ: Lợn, bò... Ví dụ: Ngựa, tế giác...< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay