thụ phấn nhờ gió

3 kết quả phù hợp trong mục thụ phấn nhờ gió
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về thụ phấn và thụ tinh

Thế nào là thụ phấn, thụ tinh kép? Nêu sự khác nhau giữa hoa thụ phấn nhờ gió và hoa thụ phấn nhờ côn trùng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió:

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió?
Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió:
A. Hoa thường tập trung ở ngọn cây, có hương thơm, có mật ngọt.
B. Hoa thường tập trung ở ngọn cây, bao hoa thường tiêu giảm, chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng, hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ.
C. Hoa thường to, sặc sỡ, tập trung ở ngọn cây, có hương thơm, mật ngọt, hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ.
D. Hoa thường tập trung ở gốc cây, bao hoa thường tiêu giảm, chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng, hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay