thụ tinh

33 kết quả phù hợp trong mục thụ tinh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính số hợp tử tạo ra sau thụ tinh

Ở một loài sinh vật ,trong một đợt thụ tinh có 10000 tinh trùng tham gia ,trong đó có 1% trực tiếp thụ tinh.Tính số hợp tử tạo ra, biết tỉ lệ thụ tinh của trứng và tinh trùng là 100%.Nếu các hợp tử tạo ra đều sinh sản 1 lần thì tổng số tế bào con tạo ra là bao nhiêu ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng thụ tinh

Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh? Hai hiện tượng này có quan hệ gì với nhau?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điều kiện của sự thụ tinh và thụ thai

Câu 1(3,5 điểm):
Điều kiện của sự Thụ tinh và Thụ thai là gì? Nếu trứng chín mà không gặp được tinh trùng thì sẽ xảy ra hiện tượng gì? Trình bày hiện tượng đó?
Câu 2(3 điểm):
Trình bày sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết giúp lượng đường trong máu tăng trở lại khi cơ thể bị hạ đường huyết?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về thụ phấn và thụ tinh

Thế nào là thụ phấn, thụ tinh kép? Nêu sự khác nhau giữa hoa thụ phấn nhờ gió và hoa thụ phấn nhờ côn trùng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm thụ tinh

Câu 1: 10 đ
Thụ tinh là gì ? (10 đ )
Câu 2:30 đ
a/ Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt ? Hãy kể 3 loại quả thịt có ở địa phương em ? ( 12 đ )
b/Hạt nẩy mầm cần những điều kiện nào ? (18 đ )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ hô hấp của người

Câu 1
a.Người khi thở bình thường và sau khi đã thở sâu nhiều lần rồi nhịn thở có gì khác biệt? Hãy giải thích ?
b.Các nếp nhăn ở vỏ não,ở ruột non và dạ dày của người có chức năng gì ?
c.Tại sao mắt người có thể phân biệt được độ lớn,hình dạng ,màu sắc của vật ?
Câu2
Ở một loài sinh vật ,trong một đợt thụ tinh có 10000 tinh trùng tham gia ,trong đó có 1% trực tiếp thụ tinh.Tính số hợp tử tạo ra, biết tỉ lệ thụ tinh của trứng và tinh trùng là 100%.Nếu các hợp tử tạo ra đều sinh sản 1 lần thì tổng số tế bào con tạo ra là bao nhiêu ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm thụ thai

Câu 1
Thụ tinh là gì? Thụ thai là gì? Thế nào là sinh đôi cùng trứng, thế nào là sinh đôi khác trứng? Nêu các nguyên tắc tránh thai?
Câu 2
Có 4 người là Hoa, Huệ, Hồng, Nhung ( có 4 nhóm máu khác nhau ). Lấy máu của Hoa hoặc Hồng truyền cho Huệ thì bình thường, lấy máu của Hồng truyền cho Hoa hoặc Nhung truyền cho Hồng thì xảy ra tai biến, còn máu của Hoa truyền cho Hồng vẫn bình thường.Xác định nhóm máu của bốn người nói trên?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm hoocmon thực vật

Câu 1: (2đ) Hoocmôn thực vật là gì ? Nêu các đặc điểm chung của chúng?
Câu 2: (2đ)Thụ tinh kép là gì? Ý nghĩa của nó đối với sự phát triển của cây?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quy luật phân li độc lập của Men Đen

Câu 1: (2 điểm)
Trình bày nội dung quy luật phân li và quy luật phân li độc lập của Men Đen.
Câu 2: (2 điểm)
Thụ tinh là gì? Nêu bản chất của sự thụ tinh.
Câu 3: (2điểm)
Một đoạn gen có trình tự các Nucleotit như sau:
…A – A – T – G – A – X … (mạch 1)
…T – T – A – X – T – G … (mạch 2)
Xác định trình tự các Nucleotit của đoạn ARN được tổng hợp từ đoạn gen trên trong 2 trường hợp:
- Giả sử mạch 1 của đoạn gen trên là mạch khuôn.
- Giả sử mạch 2 của đoạn gen trên là mạch khuôn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biện luận và viết sơ đồ lai

Câu 1
ở một loài thực vật, nếu giao phấn giữa bố mẹ có hoa vàng và hoa trắng vứi nhau thì đời con tiếp sau đều đồng loạt có hoa vàng. Người ta thực hiện phép lai giữa cây hoa vàng với nhau. Xác định kkết quả có thể xày ra ở thế hệ con lai F1.
Các sơ đồ lai có thể gặp khi lai một tính trạng theo định luật Menđen
Câu 2
Cho hai thứ hoa thuần chủng cây cao hoa màu đỏ và cây thấp hoa màu vàng giao phấn với nhau được F1 toàn cây hoa màu hồng. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau được F2 có tỉ lệ : 1 cây cao hoa đỏ., 2 cây cao hoa hồng. 1 cây thấp hoa vàng.
Biện luận và viết sơ đồ lai minh hoạ? (Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, cấu trúc của NST bình thường trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định bộ NST lưỡng bội của loài.

Khi lai hai cơ thể cùng loài,thu được một số hợp tử có tổng số 1152 NST đơn. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 10%; mỗi hợp tử tạo ra do một tinh trùng kết hợp với một trứng. Biết số tinh trùng tham gia thụ tinh được tạo nên từ một nhóm TB sinh dục đực sơ khai ở vùng A có 360 NST; Số lần phân bào của mỗi TB sinh dục sơ khai bằng số lượng NST đơn trong bộ NST đơn bội của loài;các TB sinh dục tạo nên đều giảm phân tạo thành tinh trùng.
Xác định bộ NST lưỡng bội của loài.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh.Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh?
Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của thụ tinh kép

Thụ tinh kép là gì? Thụ tinh kép có ý nghĩa gì đối với thực vật?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực chất của qui luật phân li độc lập

Thực chất của qui luật phân li độc lập là nói về:
A. Sự phân li độc lập của các cặp tính trạng
B. Sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ (3:1)n
C. Sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh
D. Sự phân li độc lập của các cặp alen trong quá trình giảm phân

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Loài đơn tính thụ tinh trong ống nghiệm

Một tế bào trứng của một loài đơn tính giao phối được thụ tinh trong ống nghiệm. Khi hợp tử nguyên phân đến giai đoạn 8 phôi bào, người ta tách rời các phôi bào và nuôi trong các ống nghiệm khác nhau rồi kích thích để các phôi bào này phát triển thành cá thể. Các cá thể được tạo ra nói trên
A. Có thể giao phối được với nhau tạo ra con lai hữu thụ
B. Tuỳ loài mà có thể giao phối được với nhau hoặc không
C. Không thể giao phối được với nhau
D. Có thể giao phối được với nhau tạo ra con lai bất thụ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về thụ tinh

Thụ tinh là gì?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ưu điểm của thụ tinh kép

a.Vẽ sơ đồ quá trình hình thành giao tử đực và giao tử cái ở thực vạt hạt kín?
b,Thụ tinh kép là gì?Ưu điểm của thụ tinh kép?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình thức sinh sản của san hô

Hình thức sinh sản giống giữa san hô và thủy tức là:
a. Tái sinh. b. Thụ tinh. c. Mọc chồi. d. Tái sinh và mọc chồi.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của hoa

Trình bày cấu tạo của hoa? Trình bày quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi của thực vật có hoa dưới dạng sơ đồ?
Trình bày quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật hạt kín?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh sản có hiện tượng thụ tinh

Sinh sản có hiện tượng thụ tinh là hình thức sinh sản:
A. Vô tính B. Hữu tính C. Nhân tính D. Cả A,B và C< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay