thực vật hạt kín

10 kết quả phù hợp trong mục thực vật hạt kín
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín

Câu 1-Đặc điểm chủ yếu để phân biệt cây một lá mầm và cây hai lá mầm?
Câu 2-Đặc điểm chung của thực vật hạt kín?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ưu điểm của thụ tinh kép

a.Vẽ sơ đồ quá trình hình thành giao tử đực và giao tử cái ở thực vạt hạt kín?
b,Thụ tinh kép là gì?Ưu điểm của thụ tinh kép?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của hoa

Trình bày cấu tạo của hoa? Trình bày quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi của thực vật có hoa dưới dạng sơ đồ?
Trình bày quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật hạt kín?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phát triển đa dạng của thực vật hạt kín

Vì sao thực vật Hạt kín lại phát triển đa dạng và phong phú?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực vật hạt kín tiến hóa

Thực vật hạt kín tiến hóa hơn cả vì:
A.Có nhiều cây to và sống lâu năm
B. Có sự sinh sản hữu tính
C. Có rễ, thân, lá thật; có mạch dẫn.
D. Có cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản cấu tạo phức tạp, đa dạng; có khả năng thích nghi với các điều kiện sống khác nhau trên Trái Đất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín

Nêu đặc điểm chung của thực vật hạt kín?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực vật hạt kín

Gọi là thực vật hạt kín vì:
a) Có hoa quả . b) Quả bao bọc bảo vệ hạt.
c) Hạt nằm trên lá nón hở. d) Hạt có vỏ bao bọc.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của thực vật Hạt kín

Nêu đặc điểm chung của TV Hạt kín ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự tiến hóa của thực vật hạt kín

Thực vật Hạt kín tiến hoá hơn cả vì:
A. Có nhiều cây to và sống lâu năm. B. Có sự sinh sản hữu tính
C. Có rễ, thân, lá thật; có mạch dẫn. D. Có cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay