thực vật

100 kết quả phù hợp trong mục thực vật
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh giữa động vật và thực vật

Em hãy so sánh sự khác nhau của động vật với thực vật ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân nước biển mặn

Câu 1) Con người có những ảnh hưởng nào đến sự phân bố động thực vật? Nêu một số ví dụ cụ thể.
Câu 2) Vì sao nước biển lại mặn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của tế bào thực vật

Nêu cấu tạo của tế bào thực vật và chức năng của mỗi bộ phận đó

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của thực vật

Trình bày đặc điểm chung của thực vật. Kể tên 3 loại thực vật có ở địa phương mà em biết.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín

Câu 1-Đặc điểm chủ yếu để phân biệt cây một lá mầm và cây hai lá mầm?
Câu 2-Đặc điểm chung của thực vật hạt kín?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của thực vật đối với con người

1. Đặc điểm phân biệt giữa lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm ? (2đ)
2. Vai trò của thực vật đối với con người ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương trình hô hấp tổng quát

-Hô hấp ở thực vật là gì?
-Phương trình hô hấp tổng quát .
-Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh trưởng ở thực vật

Câu 1 : (2 đ)
Sinh trưởng ở thực vật là gì ?Sinh trưởng thứ cấp là gì ? Những nét văn hoa trên đồ gỗ có xuất xứ từ đâu ?
Câu 2 : (3đ)
Hoocmôn thực vật là gì? Phân biệt các hoocmôn kích thích có ở thực vật?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các nghành thực vật

Câu 1
Kể tên các ngành thực vật đã học (từ thấp đến cao)? Nêu đặc điểm chính của mỗi ngành?
Câu 2
Vì sao phải tích cực trồng cây, gây rừng?
Câu 3
Hãy kể tên 5 cây thuộc lớp một là mầm và tên 5 cây thuộc lớp hai lá mầm ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm sinh trưởng ở thực vật

Nêu khái niệm sinh trưởng ở thực vật ? Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm sự phát triển ở thực vật

a)Thế nào là phát triển ở thực vật?
b)Nêu tên các hoocmôn thuộc mỗi nhóm Phitohoocmôn ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phẩn chủ yếu của tế bào thực vật

Câu 1 ( 2.5điểm):
Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?
Câu 2 ( 3.5 điểm):
Hãy trình bày thí nghiệm chứng minh rễ cây hút nước và có sự thoát hơi nước qua lá? ( Dụng cụ, cách tiến hành, hiện tượng, kết luận)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giai đoạn chính của hô hấp ở thực vật

++Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp:
- Giai đoạn 1: xảy ra ở tế bào chất: Glucozo axit piruvic + ATP + NADH
- Giai Đoạn 2: hô hấp hiếu khí hoặc hô hấp kị khí tùy theo sự có mặt của oxi.
+ Nếu có oxi hhoo hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể theo chu trình crep
Axitpiruvic
ightarrow CO2 + ATP + NADH + FADH2
+ Nếu thiếu oxi phân giải kị khí tạo ra rượu etilic hoặc axit lactic
Axitpiruvic
ightarrowrượu etilic + CO2 + năng lượng
Axitpiruvic
ightarrowaxit lactic + năng lượng
- Giai đoạn 3: chuỗi truyền điện tử và quá trình photphorin hóa oxi hóa tạo ra ATP và H2O có sự tham gia của oxi
++Tại vì ở côn trùng máu từ tim qua hệ thống động mạch tràn vào khoang cở thể và trộn lẫn với nước mô. Sau khi tiếp xúc và trao đổi chất với với tế bào, hỗn hợp máu nước mô chui vào tĩnh mạch đổ về tim nên gọi là hệ tuần hoàn hở. Còn cá, chim, thú máu từ tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch sau đó về tim nên gọi là hệ tuần hoàn kín.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm hoocmon thực vật

Câu 1: (2đ) Hoocmôn thực vật là gì ? Nêu các đặc điểm chung của chúng?
Câu 2: (2đ)Thụ tinh kép là gì? Ý nghĩa của nó đối với sự phát triển của cây?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình khử nitrat

Câu 1
- Rễ cây hấp thụ nitơ dạng NH4+ (dạng khử) và NO3- (dạng ôxi hóa) từ đất. Nhưng nitơ trong các hợp chất hữu cơ cấu thành cơ thể thực vật chỉ tồn tại ở dạng khử, do đó xảy ra quá trình khử NO3- thành NH4+.
NO3- → NO2- → NH4+(amoni)
- Xẩy ra trong mô rễ và lá, Mo và Fe hoạt hóa enzim tham gia quá trình khử trên
Câu 2
-Thực vật có thể hấp thụ qua hệ rễ từ đất 2 dạng nitơ sau: Dạng Nitơ ôxi hoá (NO3-) và dạng Nitơ khử (NH4+).
- Con đường hoá học: Sự phóng điện trong cơn giông đã ôxi hoá N2 thành NO3-.
nhiệt độ, áp suất
N2 ===========
ightarrow NO3-
- Con đường sinh học: một số vi khuẩn sống tự do và cộng sinh có enzim nitrogenaza đã thực hiện được việc khử N2¬ thành dạng Nitơ cây có thể hấp thụ được: NH4+
- Quá trình phân giải Nitơ bởi các vi sinh vật đất: Nitơ hữu cơ được phân giải nhờ các vi sinh vật đất tạo thành amoni (NH¬4+).
Vi khuẩn amôn hoá
Chất hữu cơ 
ightarrow NH4+

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chu trình Canvin- Benson của thực vật

Câu 1 .Tại sao chu trình Canvin- Benson của thực vật C3, C4 và CAM lại xảy ra vào ban ngày?
Câu 2. Vì sao pha tối của nhóm thực vật như lúa, ngô, khoai, mía,cỏ lồng vực và dứa, xương rồng lại có sự khác nhau về thời điểm xảy ra?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh hô hấp thực vật và động vật

Câu 1
Cây hút nước vào sau đó lại thoát hơi nước qua lá, trong khi quá trình thoát hơi nuớc lại rất tiêu tốn năng lượng của cây. Như vậy thoát hơi nước có phải là một quá trình lãng phí năng lượng của cây không? Tại sao?
Câu 2
Hô hấp ở thực vật và hô hấp ở động vật có điểm gì giống và khác nhau?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tác dụng của hiện tượng tỉa thực vật

Hiện tượng tự tỉa thực vật giữa các cá thể cùng loài xuất hiện mạnh mẽ khi nào?
A. Khi cây mọc thưa, ánh sáng đầy đủ.
B . Khi cây mọc dày, ánh sáng yếu
C. Khi cây mọc dày, ánh sáng đủ.
D . Khi cây mọc thưa, ánh sáng yếu

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sinh vật nhân thực

Những giới nào thuộc sinh vật nhân thực?
a Giới Khởi sinh, Nguyên sinh, Động vật, Thực vật
b Giới Nguyên sinh, Nấm, Động vật, Nguyên sinh
c Giới Khởi sinh, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật
d Giới Nguyên sinh, Nấm, Động vật, Thực vật

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các giới của sinh vật

Sinh vật gồm những giới nào ?
A.Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật.
B.Giới Vi khuẩn, giới Khới sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Động vật, giới Thực vật.
C.Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Tảo, giới Thực vật và giới Động vật.
D.Giới Vi khuẩn, giới Đơn bào, giới Đa bào, giới Thực vật và giới Động vật.< Lùi 1 2 3 4 5 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay