thước

39 kết quả phù hợp trong mục thước
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực dân Pháp khai thác Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ 2

Tại sao thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương sau chiến tranh thế giới thứ nhất? Chương trình khai thác lần thứ hai tập trung vào những nguồn lợi nào? Tác động đối với nền kinh tế Việt Nam như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc khai thác thuộc địa lần nhất

a) Tại sao ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa ở Việt Nam và Đông D¬ương.
b) Em hãy trình bày cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam? Cuộc khai thác đó đã tác động đến kinh tế - xã hội Việt Nam như¬ thế nào?
c) So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp có điểm gì giống và khác nhau?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh sản vô tính ở động vật

Các câu sau đúng hay sai, nếu sai hãy sửa lại cho đúng.
a) Bộ NST của các tế bào có mặt trong túi phôi là: tế bào mẹ, đại bào tử mang 2n; tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.
b) Ưu điểm của sinh sản vô tính ở động vật là tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền nên thích ứng đồng nhất trước điều kiện môi trường thay đổi.
c) Cơ sở khoa học của thuốc tránh thai là làm tăng nồng độ Progesteron và Ostrogen trong máu ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH, LH nên trứng không chín và rụng.
d) Phương thức đẻ trứng tiến hóa hơn phương thức đẻ con vì phôi được nuôi dưỡng và bảo vệ trong cơ thể mẹ, đảm bảo cho sự sống sót và phát triển tốt hơn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nền nông nghiệp trong thời kì Bắc thuộc

Câu 1) Trình bày những chuyển biến về nông nghiệp của nước ta trong thời kì Bắc thuộc.
Câu 2) Vì sao nói: Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính phân tử khối của các chất

Tính phân tử khối của các chất sau.
a. Axit Sunfuric biết phân tử gồm: 2H, 1S, 4O.
b. Thuốc tím ( Kali pemanganat), biết phân tử gồm: 1K, 1Mn và 4O
Biết: H: 1, S: 32, O: 16, K: 39, Mn: 55

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hai bình thông nhau

Hai bình trụ thông nhau đặt thẳng đứng có tiết diện thẳng bên trong là 20cm2 và 10cm2 đựng thuỷ ngân mực thuỷ ngân ở độ cao 10cm trên một thước chia độ dặt thẳng đứng giữa hai bình .
a. Đổ vào bình lớn một cốc nước nguyên chất cao 27,2cm.Xác định độ chênh lệch giữa độ cao mặt trên cột nước và mặt thoáng của thuỷ ngân trên bình nhỏ.
b. Mực thuỷ ngân trong bình nhỏ đã dâng lên độ cao là bao nhiêu trên thước chia độ?
c. Cần phải đổ thêm vào bình nhỏ một lượng nước muối có trọng lượng là bao nhiêu để mực thuỷ ngân ở trong bình trở lại ngang nhau. DHg = 13.600kg/m3; Dnước muối= 1030 kg/m3; Dnước = 1000kg/m3.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp

Hãy nêu nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897- 1914) của thực dân Pháp?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kích thước lãnh thổ châu á

Trình bày đặc điểm vị trí địa lý, kích thước lãnh thổ châu á? Đặc điểm đó ảnh hưởng tới khí hậu như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp

Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp tác động đến xã hội Việt Nam như thế nào ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình dạng, kích thước của trái Đất

Nêu hình dạng, kích thước của trái Đất và hệ thống kinh, vĩ tuyến

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Để nhận biết các lọ mất nhãn

Để nhận biết các lọ mất nhãn riêng biệt gồm CO2, CH4, C2H4, ta dùng các thuốc thử là
A. nước vôi trong.
B. dung dịch brom.
C. nước vôi trong và dung dịch brom.
D. nước và giấy quỳ tím.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cách nhận biết các chất

Có 5 chất bột màu đen hoặc xám trong 5 lọ mất nhãn là : .

Resized ImageChỉ được dùng đèn cồn, ống nghiệm và một dung dịch thuốc thử, hãy nhận biết các hoá chất trên bằng phương pháp hoá học.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những loại thước đo độ dài

Hãy kể tên những loại thước đo độ dài mà em biết . Tại sao người ta lại sản xuất ra nhiều loại thước khác nhau như vậy ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thuốc chống thụ thai

Để ức chế trứng rụng, trong thuốc chống thụ thai có chứa hoocmon tổng hợp nào sau đây? A. Testosteron, Ơstrogen B. Ơstrogen, prôgesteron C. Prôgesteron, testosteron D. Ơstrogen

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những loại thước đo độ dài

Hãy kể tên những loại thước đo độ dài mà em biết. Tại sao người ta lại sản xuất ra nhiều loại thước khác nhau như vậy?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân không nên hút thuốcphiện

Tại sao không nên hút thuốc phiện và thuốc lá?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hút thuốc lá có hại đến hệ hô hấp

Hút thuốc lá có hại như thế nào đến hệ hô hấp?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo kích thước của vi khuẩn

Vi khuẩn có hình dạng, kích thước, cấu tạo như thế nào? Cách dinh dưỡng của vi khuẩn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cây sinh sản bằng lá

Cây nào sau đây có khả năng sinh sản bằng lá?
A.Cây thuốc bỏng C.Cây mía
B.Cây khoai lang D.Cây rau má< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay