thủy sản

5 kết quả phù hợp trong mục thủy sản
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sản xuất thuỷ sản của đồng bằng sông Cửu Long

Trình bày tình hình sản xuất thuỷ sản của đồng bằng sông Cửu Long.Giải thích vì sao ở đay phát triển mạnh nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương pháp chế biến thuỷ sản

Phương pháp chế biến thuỷ sản
a. Phương pháp thủ công, muối chua
b. Phương pháp công nghiệp, đóng hộp
c. Phương pháp thủ công, Phương pháp công nghiệp
d. Phương pháp muối chua, nước mắm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chất của nước nuôi thuỷ sản:

Tính chất của nước nuôi thuỷ sản:
a. Lí học, hoá học, sinh học
b. Lí học, cơ học, sinh học
c. Hoá học, sinh học, thuỷ lợi
d. Lí học, hoá học, cơ học

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của nuôi thuỷ sản

Vai trò của nuôi thuỷ sản là:
a. Cung cấp thực phẩm
b. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
c. Làm sạch môi trường nước
d. Cả a, b, c đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vẽ biểu đồ sản lượng thủy sản

Cho bảng số liệu sau:
Tình hình sản xuất thuỷ sản nước ta, từ 1990 - 2007
Đơn vị: nghìn tấn

a. Vẽ biểu đồ (cột đôi) so sánh sản lượng thuỷ sản đánh bắt và nuôi trồng của nước ta, từ 1990 – 2007.
b. Nhận xét và giải thích.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay