tỉ số

7 kết quả phù hợp trong mục tỉ số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về tỉ lệ thức-dãy tỉ số "=" nhau

tìm các số a;b;c biết (a-1)/2=(b-1)/3=(c-1)/4 và 2a+3b-c=50

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tỉ số khối lượng của vật

Trên máng thẳng nằm ngang, một xe lăn nhỏ khối lượng m1 đang chuyển động với vận tốc không đổi là 90cm/s thì một xe nhỏ khác có khối lượng m2 chuyển động với vận tốc 120cm/s cùng chiều đến va chạm từ phía sau. Sau va chạm vận tốc của xe 1 là 130cm/s, xe 2 là 100cm/s và cả hai xe chuyển động theo chiều như cũ. Tìm tỉ số khối lượng của xe 1 đối với xe 2. Coi va chạm là đàn hồi và thời gian va chạm là rất ngắn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm ảnh của vật qua đường thẳng

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình: x+2y-3=0 và A(1;1)
a. Tìm ảnh của A và d qua phép đối xứng tâm O
b. Tìm ảnh d qua phép vị tự tâm A và tỉ số vị tự k = 3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tỉ số thể tích

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Trên các cạnh SB, SC ta lấy lần lượt các điểm M, N sao cho
Resized Image
1) Mặt phẳng (AMN) cắt cạnh SD tại điểm P. Tính tỷ số frac{SP}{SD} .
2) Mặt phẳng (AMN) chia hình chóp S.ABCD thành hai phần. Tìm tỉ số thể tích của hai phần đó.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết công thức tính tỉ số lượng giác

Cho hình vẽ bên.

Resized Image
a) Viết công thức tính tỉ số lượng giác của góc B.
b) Viết hệ thức các tỉ số lượng giác của góc B và các tỉ số lượng giác của góc C.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sắp xếp các tỉ số lượng giác

Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự từ lớn đến nhỏ

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tỉ số

Cho tam giác là các điểm thỏa mãn: , cắt tại . Tính tỉ số


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay