tia hồng ngoại

5 kết quả phù hợp trong mục tia hồng ngoại
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của tia hồng ngoại

Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tần số của tia sáng vàng.
B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia sáng đỏ.
C. Bức xạ tử ngoại có tần số cao hơn tần số của bức xạ hồng ngoại.
D. Bức xạ tử ngoại có chu kỳ lớn hơn chu kỳ của bức xạ hồng ngoại.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia hồng ngoại với tia tử ngoại?
A: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều tác dụng lên kính ảnh;
B: Cùng bản chất là sóng điện từ;
C: Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng tia tử ngoại;
D: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều không nhìn thấy bằng mắt thường.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chất của tia hồng ngoại,tia tử ngoại

Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại
A: làm ion hóa không khí B: có tác dụng chữa bệnh còi xương
C: làm phát quang một số chất D: có tác dụng lên kính ảnh

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tia hồng ngoại

Chọn câu sai khi nói về tia hồng ngoại
A: Cơ thể người có thể phát ra tia hồng ngoại B: Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng đỏ
C: Tia hồng ngoại có màu hồng D: Tia hồng ngoại được dùng để sấy khô một số nông sản

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tia hồng ngoại

Khẳng định nào là sai?
A. Một vật có nhiệt độ thấp (nhỏ hơn 5000C) chỉ phát ra tia hồng ngoại.
B. Vật ở 20000C phát ra tia hồng ngoại rất mạnh.
C. Tia hồng ngoại tác dụng lên mọi kính ảnh.
D. Tia hồng ngoại là sóng điện từ.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay