tia phóng xạ

3 kết quả phù hợp trong mục tia phóng xạ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tổng số Nuclêôtít của gen bị biến đổi.

Câu 1): ở những loài sinh sản hữu tính, bộ NST đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ nhờ những quá trình nào? Nêu ý nghĩa của mỗi quá trình đó trong việc duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài.

Câu 2):
1- Vì sao ADN rất đa dạng và đặc thù?
2- Một gen có 2400 Nuclêôtít trong đó A= 300N.
A. Tính số lượng Nuclêôtít từng loại của gen trên.
B. Do tác động của tia phóng xạ gen bị biến đổi có A = 300N, G = 901N.
a. Đây là dạng đột biến gì?
b.Tính tổng số Nuclêôtít của gen bị biến đổi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nguyên nhân gây đột biến

Yếu tố nào sau đây không phải là nguyên nhân gây ra đột biến gen:

A. Tác nhân sinh học : Vi khuẩn B. Rối loạn trao đổi chất trong tế bào.

C. Tia tử ngoại, tia phóng xạ, hoá chất độc hại .

D. Bazơnitơ dạng hiếm kết cặp bổ sung không đúng khi nhân đôi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điểm khác nhau giữa các loại tia phóng xạ và tia tử ngoại

Điểm khác nhau giữa các loại tia phóng xạ và tia tử ngoại dùng trong việc gây đột biến nhân tạo:
A. Gía trị năng lượng B. Khả năng xuyên thấu C. Đối tượng sử dụng D. Cả 3 câu trên< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay