tia tử ngoại

7 kết quả phù hợp trong mục tia tử ngoại
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tác nhân gây đột biến nhân tạo

Các tác nhân vật lí gây đột biến nhân tạo là:
A. Các tia phóng xạ B. Tia tử ngoại
C. Sốc nhiệt D. Cả A, B và C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các loại sóng của bức xạ

Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10^{-9}m đến 4.10^{-7}m thuộc loại nào trong các loại sóng dưới đây?
A. Tia X. B. ánh sáng nhìn thấy.
C. Tia hồng ngoại. D. Tia tử ngoại.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của tia hồng ngoại

Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tần số của tia sáng vàng.
B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia sáng đỏ.
C. Bức xạ tử ngoại có tần số cao hơn tần số của bức xạ hồng ngoại.
D. Bức xạ tử ngoại có chu kỳ lớn hơn chu kỳ của bức xạ hồng ngoại.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nguyên nhân gây đột biến

Yếu tố nào sau đây không phải là nguyên nhân gây ra đột biến gen:

A. Tác nhân sinh học : Vi khuẩn B. Rối loạn trao đổi chất trong tế bào.

C. Tia tử ngoại, tia phóng xạ, hoá chất độc hại .

D. Bazơnitơ dạng hiếm kết cặp bổ sung không đúng khi nhân đôi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điểm khác nhau giữa các loại tia phóng xạ và tia tử ngoại

Điểm khác nhau giữa các loại tia phóng xạ và tia tử ngoại dùng trong việc gây đột biến nhân tạo:
A. Gía trị năng lượng B. Khả năng xuyên thấu C. Đối tượng sử dụng D. Cả 3 câu trên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về tia tử ngoại

Phát biểu nào sau đây Đúng khi nói về tia tử ngoại ?
A:Tia tử ngoại là một bức xạ mà mắt thường có thể nhìn thấy.
B:Tia tử ngoại là một trong những bức xạ do các vật có tỉ khối lớn phát ra
C: Tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím
D:Tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất quang phổ của mặt trời

Chọn phát biểu Đúng trong các phát biểu sau:

A:Quang phổ của mặt Trời ta thu được trên trái Đất là quang phổ vạch hấp thụ.

B: Mọi vật khi nung nóng đều phát ra tia tử ngoại.

C:Quang phổ của mặt Trời ta thu được trên trái Đất là quang phổ vạch phát xạ.

D: Quang phổ của mặt Trời ta thu được trên trái Đất là quang phổ liên tục< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay