tích lũy thể năng

1 kết quả phù hợp trong mục tích lũy thể năng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quá trình hô hấp trong tế bào

. Về mặt năng lượng quá trình hô hấp trong tế bào là quá trình:
a. Tích lũy thế năng.
b. Tích lũy động năng.
c. Chuyển hóa năng trong các hợp chất hữu cơ thành hóa năng trong ATP.
d. Chuyển động năng thành thế năng.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay