Tích phân hàm chứa căn thức

20 kết quả phù hợp trong mục Tích phân hàm chứa căn thức
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng tỏ rằng

a)Chứng tỏ rằng nếu thì b)Sau đó tính :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân :

Tính tích phân : biết
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Tính tích phân :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Tính tích phân:


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay