Tích phân hàm lượng giác

58 kết quả phù hợp trong mục Tích phân hàm lượng giác
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về tích phân hàm lượng giác

Cho hàm số: 1, Chứng tỏ rằng hàm số liên tục toàn trục số2. Với kết quả từ câu 1) hãy tính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân

Tính các tích phân :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân

Tính tích phân :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân

Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau :a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Tính tích phân :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân hàm lượng giác

Cho a) Tìm sao cho: b) Tính:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm nguyên hàm

Tìm nguyên hàm của:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân:

a) Tìm hai số sao cho: b) Tính tích phân:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Cho tích phân ( là số nguyên dương bất kì). Tính khi . Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân :

Tính : Và chứng minh bất đẳng thức :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm nguyên hàm của hàm số:

Tìm nguyên hàm của hàm số:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm nguyên hàm của hàm số:

Tìm nguyên hàm của hàm số:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm nguyên hàm của hàm số:

Tìm nguyên hàm của hàm số:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm nguyên hàm của hàm số:

Tìm nguyên hàm của hàm số:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm nguyên hàm của hàm số:

Tìm nguyên hàm của hàm số:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm nguyên hàm của các hàm số:

Tìm nguyên hàm của các hàm số:1. 2.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm nguyên hàm của các hàm số:

Tìm nguyên hàm của các hàm số:1. 2.


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay