Tích phân từng phần

59 kết quả phù hợp trong mục Tích phân từng phần
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài toán tính tích phân

Cho Chứng minh rằng :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân sau

Tính các tích phân sau : a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân từng phần sau

Tính các tích phân sau:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân sau

Tính các tích phân sau :a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân sau

Tính các tích phân sau : a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân từng phần

Tính tích phân :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Cho tích phân ( là số nguyên dương bất kì). Tính khi . Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân :

Tính tích phân :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân :

Tính tích phân :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tích tích phân :

Tính tích phân :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tích tích phân :

Tích tích phân :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Tính tích phân :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Tính tích phân :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng tỏ rằng

a)Chứng tỏ rằng nếu thì b)Sau đó tính :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Tính tích phân :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính

Tính


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay