Tích phân

327 kết quả phù hợp trong mục Tích phân
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân toán 8

1. Tính tích phân:
Resized Image
2. Giải phương trình:
Resized Image
3. Giải phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

1) Giải phương trình:
Resized Image
2) Tính tích phân:
Resized Image
3) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:
Resized Imagetrên đoạn [0;2].

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Câu 1(1,0 điểm). Giải hệ phương trình
Resized Image
Câu 2 (1,0 điểm). Tính tích phân .
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình trên tập số phức

Câu 2: (3đ): Tính các tích phân sau:

Resized Image
Câu 3: (1đ) Giải phương trình sau trên tập số phức:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

a.Tìm GTLN và GTNN của hàm số
Resized Image
b.Giải phương trình :
Resized Image

cTính tích phân
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích của vật thể tròn xoay

câu 1.Cho hình phẳng giới hạn bởi cácđường y =2x –x và y = 0.Tính thể tích của vật thể tròn xoay được sinh ra bởi hình phẳng đó khi quay quanh trục ox.
Câu2: Tính tích phân
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân sau

Tính các tích phân sau :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Tính tích phân:
Resized Image

Giải hệ phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

a) tính tích phân :

Resized Image

b) Trong mp Oxy cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường : parabol y=x2 và đường thẳng đi qua điểm D(1;4) có hệ số góc k. Tìm k để diện tích hình phẳng (H) đạt giá trị nhỏ nhất!

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân

Tính các tích phân sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tích các tích phân sau:

Tích các tích phân sau:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Tính tích phân

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Tính tích phân :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

1. Tính tích phân: int_{frac{pi }{4}}^{frac{pi }{3}}frac{sinx}{cos^{2}x.sqrt{1+cos^{2}x}}dx

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Tính tích phân : int_{pi /6}^{pi /4}frac{1}{sin^{3}xcos^{2}x}dx

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về tích phân hàm lượng giác

Cho hàm số: 1, Chứng tỏ rằng hàm số liên tục toàn trục số2. Với kết quả từ câu 1) hãy tính
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài toán tích phân

1) \int\limits_{0}^{\pi/4}\frac{dx}{3cos^2x + 2sin2x + sin^2x}


2) \int\limits_{0}^{1}\frac{ x-2}{x+1}.ln(x+1) dx


3) \int\limits_{0}^{1}(\frac{1}{1+\sqrt{1-x^2}})^2.dx


4) \int\limits_{0}^{1}\frac{(1+e^x)^2.x}{e^x} dx

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tính tích phân

int_{0}^{2}frac{1}{x^3+8} dx

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân hàm phân thức

a) Tính b) Đặt Tính và từ đó suy ra bất đẳng thức :


< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay