tích tích phân

2 kết quả phù hợp trong mục tích tích phân
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân toán 8

1. Tính tích phân:
Resized Image
2. Giải phương trình:
Resized Image
3. Giải phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

a.Tìm GTLN và GTNN của hàm số
Resized Image
b.Giải phương trình :
Resized Image

cTính tích phân
Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay