Tích vô hướng

21 kết quả phù hợp trong mục Tích vô hướng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tích vô hướng của 2 véc tơ

Tìm góc của 2 vectơ: a. b. c. d.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tích vô hướng của 2 véc tơ

Cho . Tính góc của tam giác
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ vectơ

Cho hai vectơ . Xác định tọa độ vectơ biết:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh tích vô hướng Vec-tơ

Cho là đường kính bất kỳ của đường tròn tâm , bán kính . là điểm cố định và . Giả sử cắt tại .a. Chứng minh rằng tích vô hướng có giá trị không phụ thuộc .b. Chứng minh rằng tích có giá trị không phụ thuộc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tích vô hướng của 2 véc-tơ

Cho vuông tại . Gọi là trung điểm . Lấy các điểm trên sao cho Chứng minh rằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tích vô hướng Vec-tơ

Cho bất kì, gọi là trung điểm của . Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp các điểm

Tìm tập hợp các điểm thỏa hệ thức: Với điểm cố định cho trước.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài toán về tam giác đều

Cho tam giác đều cạnh . Tìm tập hợp những điểm sao cho:a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tích vô hướng, Vec-tơ

Cho và điểm tùy ý.a) Chứng minh rằng độc lập đối với .b) Gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp . Chứng minh rằng: c) Tìm tập hợp những điểm sao cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trực tâm của tam giác

Cho bốn điểm bất kì.a) Chứng minh: b) Suy ra rằng đường cao của một tam giác bất kỳ, đồng quy tại một điểm gọi là trực tâm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài toán về trung điểm

Cho a) Tính là trung điểm của ).b) Gọi là một điểm trên , sao cho . Tính theo . Suy ra giá trị để
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tích vô hướng vec tơ

Cho .Tìm tập hợp điểm sao cho:a) b) c) .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình học phẳng

Cho , tìm tập hợp những điểm thỏa mãn các điều kiện sau:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài toán về tích vô hướng của vec tơ

Cho điểm cố định và một số dương không đổi, tìm tập hợp những điểm sao cho .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đường chéo của một hình thoi

Chứng minh rằng đường chéo của một hình thoi vuông góc với nhau.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hãy tính góc giữa hai vec-tơ

Trên mặt phẳng hãy tính góc giữa hai vec-tơ trong các trường hợp sau:a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính góc A của tam giác ABC

Cho . Tính góc của tam giác
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hai vectơ Hãy xác định

Cho hai vectơ thỏa mãn Hãy xác định:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tam giác từ đó suy ra độ dài BC và độ dài trung tuyến AM

Cho tam giác góc . Tìm từ đó suy ra độ dài và độ dài trung tuyến
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tam giác Tính tích vô hướng của các cặp vectơ.

Cho tam giác vuông ở và cạnh huyền . Tính tích vô hướng của các cặp vectơ.a. b.


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay