Tiệm cận xiên

2 kết quả phù hợp trong mục Tiệm cận xiên
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tiệm cận xiên của đồ thị

Cho hàm số :

Resized Image m là tham số
Tìm m để
a) Hàm số có cực đại , cực tiểu
b) Hàm số đạt cực đại tại x = -2
c) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định .
d)Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số qua điểm A(1;2)
e) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số tạo với các trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm quỹ tích giao điểm của hai đường tiệm cận

Cho hàm số: . Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số () với . Xác định để đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số tiếp xúc với parabol . Tìm quỹ tích giao điểm của hai đường tiệm cận đứng và xiên của đồ thị hàm số () khi thay đổi.


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay