Tiệm cận xiên

3 kết quả phù hợp trong mục Tiệm cận xiên
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tiệm cận xiên của đồ thị

Cho hàm số :

Resized Image m là tham số
Tìm m để
a) Hàm số có cực đại , cực tiểu
b) Hàm số đạt cực đại tại x = -2
c) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định .
d)Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số qua điểm A(1;2)
e) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số tạo với các trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm quỹ tích giao điểm của hai đường tiệm cận

Cho hàm số: . Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số () với . Xác định để đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số tiếp xúc với parabol . Tìm quỹ tích giao điểm của hai đường tiệm cận đứng và xiên của đồ thị hàm số () khi thay đổi.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiệm cận xiên của đồ thị.

Cho hàm số: .1) Với những giá trị nào của thì hàm số có cực đại và cực tiểu.2) Viết phương trình tiệm cận xiên của đồ thị.3) Chứng tỏ rằng tiệm cận xiên luôn luôn tiếp xúc với một parabol cố định. Tìm quỹ tích của tiếp điểm.


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay