tiến hóa xương thú

1 kết quả phù hợp trong mục tiến hóa xương thú
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự tiến hoá của bộ xương người

Câu 1): Cơ thể có thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng nào? Các chất sau khi được hấp thụ sẽ được vận chuyển về tim như thế nào?
Câu 2): Sự tiến hoá của bộ xương người so với bộ xương thú (vượn người) được thể hiện như thế nào?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay