Tiếp tuyến của elip

3 kết quả phù hợp trong mục Tiếp tuyến của elip
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình các tiếp tuyến chung của elip

Lập phương trình các tiếp tuyến chung của elip và parabol
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiếp tuyến với Elip

Cho Elip () có phương trình: . Viết phương trình tiếp tuyến với Elip () tại điểm . Tìm tọa độ của điểm nằm trên Elip () sao cho , trong đó là các tiêu điểm của elip ().
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm quỹ tích các điểm Viết phương trình tiếp tuyến chung của hai elip

a) Tìm quỹ tích các điểm của mặt phẳng mà từ đó kẻ được hai tiếp tuyến vuông góc với nhau tới đường elip : .b) Viết phương trình tiếp tuyến chung của hai elip :


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay