Tiếp tuyến đi qua 1 điểm

16 kết quả phù hợp trong mục Tiếp tuyến đi qua 1 điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị

Cho hàm: 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.2) Từ kết quả đó, hãy suy ra cách vẽ đồ thị của hàm số: 3) Tìm các điểm thuộc trục hoành sao cho từ mỗi điểm ấy có thể vẽ được đúng một tiếp tuyến tới đồ thị ở phần 1
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số: . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số .. Tìm những điểm trên trục tung sao cho từ đó ta có thể vẽ được hai tiếp tuyến tới đồ thị hàm số và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau.. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số: 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi .2) Tìm điểm thuộc trục tung sao cho qua có thể kẻ được ba tiếp tuyến với đồ thị ở phần 1
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả các điểm trên (C) có tọa độ là các số nguyên.

Cho hàm số: . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.. Viết phương trình các đường thẳng đi qua và tiếp xúc với . Tìm tất cả các điểm trên () có tọa độ là các số nguyên.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số;

Cho hàm số 1) Với :a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số;b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị, biết tiếp tuyến đó đi qua điểm .2) Tìm tất cả các giá trị của tham số để đồ thị cắt trục tại 3 điểm phân biệt với hoành độ dương
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình các tiếp tuyến kẻ đến đồ thị

Cho hàm số 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. Xác định các giao điểm của đồ thị với trục hoành.2) Viết phương trình các tiếp tuyến kẻ đến đồ thị từ điểm .3) Tìm trên đường thẳng các điểm từ đó có thể kẻ đến đồ thị hai tiếp tuyến vuông góc với nhau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để hàm số đồng biến trong các khoảng

Cho hàm số: với là một tham số.1) Xác định để hàm số đồng biến trong khoảng .2) Xác định để hàm số đồng biến trong các khoảng , 3) Khi qua điểm có thể kẻ được bao nhiêu đường thẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số đã cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng tỏ rằng từ điểm

Cho hàm số: Chứng tỏ rằng từ điểm ta kẻ được đúng một tiếp tuyến đến đồ thị
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của $m$ thì hàm số (1) có cực đại

Cho hàm số: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số () khi Tìm trên trục tung những điểm mà từ đó kẻ được tiếp tuyến tới đồ thị mà tiếp tuyến đó vuông góc với nhau. Với giá trị nào của thì hàm số () có cực đại, cực tiểu. Viết pương trình đường thẳng đi qua điểm cực đại, cực tiểu.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị Viết phương trình tiếp tuyến

Cho hàm số:. Cho ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.) Viết phương trình tiếp tuyến đi qua tiếp xúc với (. Xác định để hàm số có cực tiểu mà không có cực đại.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị Viết phương trình tiếp tuyến

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: Từ đó suy ra đồ thị của hàm số: Viết phương trình tiếp tuyến với () đi qua
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: ó thể kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến tới đồ thị hàm số?

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: Từ một điểm bất kì trên đường thẳng ta có thể kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến tới đồ thị hàm số?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đã cho.

Cho hàm số: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đã cho. Tìm tất cả những điểm trên trục tung mà từ đó có thể kẻ được hai tiếp tuyến đến đồ thị vừa vẽ.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đã cho Tìm tất cả những điểm trên trục tung

Cho hàm số: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đã cho. Tìm tất cả những điểm trên trục tung mà từ đó có thể kẻ được hai tiếp tuyến đến đồ thị vừa vẽ.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị

Cho hàm số: Khảo sát và vẽ đồ thị () của hàm số () ứng với Qua điểm kẻ được mấy tiếp tuyến tới đồ thị (? Viết phương trình tiếp tuyến ấy. Với giá trị nào của thì hàm số () nghịch biến trên khoảng ().
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đã cho. Gọi là giao điểm của hai đường tiệm cận. Hãy chứng minh: là tâm đối xứng của đồ thị hàm số. Không có bất cứ đường tiếp tuyến nào của đồ thị hàm số đi qua Chứng minh rằng với mọi ta có: Hãy chỉ rõ dấu bằng xảy ra khi nào?


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay