Tiếp tuyến tại 1 điểm

9 kết quả phù hợp trong mục Tiếp tuyến tại 1 điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số: 1) Khảo sát sự biên thiên và vẽ đồ thị của hàm số.2) Biện luận theo số nghiệm của phương trình : 3) Tìm để parabol tiếp xúc với đồ thị đã vẽ ở phần 1). Viết phương trình tiếp tuyến chung của chúng tại tiếp điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị

Cho hàm số . Chứng minh rằng với mọi , đường thẳng luôn cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt . Gọi lần lượt là hệ số góc của các tiếp tuyến của tại . Tìm để tổng đạt giá trị lớn nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm

Cho hàm số có đồ thị . Viết phương trình tiếp tuyến của tại điểm uốn và chứng minh rằng là tiếp tuyến cho hệ số góc nhỏ nhất trong tất cả các tiếp tuyến của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng với mọim đường thẳng d luôn cắt đồ thị

Cho hàm số . Chứng minh rằng với mọi , đường thẳng luôn cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt . Gọi lần lượt là hệ số góc của các tiếp tuyến của tại . Tìm để tổng đạt giá trị lớn nhất
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm đạo hàm của hàm số

Cho hàm số .a) Tìm đạo hàm của hàm số tại điểm .b) Tìm phương trình của tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm thuộc đồ thị có hoành độ .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh diện tích tam giác AIB không đổi,

Cho hàm số . Cho điểm . Tiếp tuyến của tại cắt các tiệm cận của tại các điểm . Chứng minh diện tích tam giác không đổi, là giao của tiệm cận. Tìm để chu vi tam giác nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diện tích tam giác IAB không đổi.

Cho đồ thị và điểm bất kì thuộc . Gọi là giao của tiệm cận. Tiếp tuyến tại cắt tiệm cận tại . CMR : là trung điểm của Diện tích tam giác không đổi.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng tồn tại một điểm cố định

Gọi là đồ thị hàm số .a) Chứng minh rằng tồn tại một điểm cố định mà tất cả các đường cong đều đi qua với mọi .b) Chứng minh rằng tại điểm cố định đó tất cả các đường cong đề có chung một tiếp tuyến.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số () Tìm trên đồ thị điểm mà tại đó tiếp tuyến của đồ thị vuông góc với đường thẳng Tính tích phân:


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay