tiếp xúc

21 kết quả phù hợp trong mục tiếp xúc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường tròn

Cho đường thẳng và đường tròn có phương trình: 1. Chứng tỏ rằng tiếp xúc với 2. Lập phương trình đường thẳng song song với và:a) Tiếp xúc với b) Cắt tại hai điểm phân biệt sao cho 3. Lập phương trình đường thẳng tạo với một góc và tiếp xúc với 4. Lập phương trình đường tròn có bán kính bằng , tiếp xúc với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập lập phương trình đường tròn

Lập phương trình đường tròn đi qua và tiếp xúc với đường thẳng tại điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đường thẳng tiếp xúc đường cong

Cho hàm số: ,Chứng minh với đồ thị luôn tiếp xúc với đường thẳng cố định
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện của a để (Ca) là đường tròn.

Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường cong (có phương trình: . Tìm điều kiện của để () là đường tròn.. Tìm để đường tròn ) tiếp xúc với đường thẳng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất đó

Cho Elip có phương trình: với 1. Gọi là một giao điểm của đường thẳng với . Tính theo 2. Gọi là hai giao điểm tùy ý thuộc sao cho a) Chứng minh rằng không đổi, từ đó suy ra đường thẳng luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định.b) Xác định để có diện tích lớn nhất, nhỏ nhất. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ F đến (d)

Cho điểm và đường thẳng a. Tính khoảng cách từ đến từ đó suy ra phương trình đường tròn tâm tiếp xúc với đường thẳng b. Viết phương trình Parabol có tiêu điểm và đỉnh là gốc tọa độ. Chứng minh rằng tiếp xúc với . Tìm tọa độ của tiếp điểm.c. Một điểm nằm trên có hoành độ . Hãy tính khoảng cách từ điểm đó tới tiêu điểm.d. Qua dựng đường thẳng thay đổi luôn cắt tại hai điểm . Chứng minh rằng tích số khoảng cách từ tới là một hằng số.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điểm M huộc (d) sao cho qua M vẽ được 2 đường thẳng

Trong mặt phẳng tọa độ vuông góc cho đường tròn và đường thẳng . Tìm điểm thuộc sao cho qua vẽ được đường thẳng tiếp xúc với và chúng vuông góc với nhau.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm toạ độ điểm M thuộc đường thẳng d mà qua đó kẻ được hai đường thẳng

Trong mặt phẳng cho đường thẳng và đường tròn . Tìm toạ độ điểm thuộc đường thẳng mà qua đó kẻ được hai đường thẳng tiếp xúc với đường tròn tại sao cho góc bằng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng

Trên mặt phẳng cho đường thẳng: . Lập phương trình đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng và tiếp xúc với cả .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với d tại A

Trong mặt phẳng cho đường thẳng và điểm trên . Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với tại và có tâm nằm trên đường thẳng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định k để OAB có diện tích lớn nhất, nhỏ nhất

Cho Elip có phương trình: với 1. Gọi là một giao điểm của đường thẳng với . Tính theo 2. Gọi là hai giao điểm tùy ý thuộc sao cho a) Chứng minh rằng không đổi, từ đó suy ra đường thẳng luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định.b) Xác định để có diện tích lớn nhất, nhỏ nhất. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường tròn có tâm C và tiếp xúc với đường thẳng BG

Trong mặt phẳng toạ độ cho tam giác , có điểm , trọng tâm . Hai đỉnh lần lượt nằm trên hai đường thẳng . Viết phương trình đường tròn có tâm và tiếp xúc với đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiệm cận xiên của đồ thị.

Cho hàm số: .1) Với những giá trị nào của thì hàm số có cực đại và cực tiểu.2) Viết phương trình tiệm cận xiên của đồ thị.3) Chứng tỏ rằng tiệm cận xiên luôn luôn tiếp xúc với một parabol cố định. Tìm quỹ tích của tiếp điểm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các điểm trên mặt phẳng mà đồ thị không thể đi qua,

Xem đồ thị hàm số: Trong đó là tham số.1) Tìm quỹ tích tâm đối ứng của đồ thị.2) Chứng tỏ rằng đồ thị luôn luôn tiếp xúc với hai đường thẳng cố định.3) Tìm các điểm trên mặt phẳng mà đồ thị không thể đi qua, dù lấy bất cứ giá trị nào
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ìm quỹ tích điểm uốn của đồ thị hàm số khi m thay đổi

Xét hàm số: ,Trong đó là tham số.a) Tìm các điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn đi qua với mọi .b) Xác định để đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành.c) Tìm quỹ tích điểm uốn của đồ thị hàm số khi thay đổi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để đồ thị của hàm số luôn tiếp xúc với trục hoành.

Cho hàm số: a) Tìm để đồ thị của hàm số luôn tiếp xúc với trục hoành.b) Chứng minh rằng trên đường cong có 2 điểm không thuộc đồ thị của hàm số đã cho dù lấy giá trị bất kỳ nào
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các điểm mà đồ thị luôn đi qua với mọi m

Cho hàm số: 1) Tìm các điểm mà đồ thị luôn đi qua với mọi . Từ kết quả đó, hãy xác định để đồ thị của hàm số tiếp xúc với .2) Tìm để hàm số là đồng biến khi
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

chứng minh các đường thẳng luôn tiếp xúc với 1 parabol cố định.

Tìm điểm mà họ đường thẳng: không đi qua. Từ đó chứng minh các đường thẳng luôn tiếp xúc với 1 parabol cố định.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hai đường tròn tiếp xúc

Cho hai đường tròn tiếp xúc ngoài với nhau tại là đường thẳng tiếp xúc với hai đường tròn tại . Gọi là phép vị tự tâm tỉ số là phép đối xứng qua đường thẳng là phép hợp thành của .a) biến điểm thành những điểm nào?b) biến đường tròn thành hình nào?c) Với điểm không nằm trên . Chứng minh rằng nếu là giao điểm của thì .d) Chứng minh rằng cũng là phép hợp thành của .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho họ đường cong Tìm tập hợp tâm các đường tròn

Cho họ đường cong có phương trình: Chứng minh rằng luôn là một đường tròn có bán kính không đổi. Tìm tập hợp tâm các đường tròn , suy ra rằng luôn tiếp xúc với hai đường thẳng cố định.


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay