tiểu cầu

4 kết quả phù hợp trong mục tiểu cầu
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trùng sốt rét phá hủy tế bào máu

Trùng sốt rét phá huỷ loại tế bào nào của máu?
a. Bạch cầu b. Hồng cầu c. Tiểu cầu d. Cả a, b và c.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kí sinh của trùng sốt rét

Trùng sốt rét thường kí sinh ở:
A Hồnh cầu B Bạch cầu
C Hồng cầu và muỗi Anôphen D Tiểu cầu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh sản của trùng sốt rét

Trùng sốt rét sinh sản trong
a.thành ruột b. bạch cầu c. hồng cầu d. Tiểu cầu< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay